Tekniset käännöspalvelut kansainvälisille teollisuusyrityksille

Tarjoamme laadukkaita lokalisointipalveluja teollisuusyrityksille, jotka pyrkivät kasvamaan myös kansainvälisillä markkinoilla.
Nykypäivän teollisuusyrityksillä voi olla tuotantolaitoksia Kiinassa ja Brasiliassa ja tutkimus- ja kehityskeskuksia Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Koska tuotannon toimitusketjussa on niin paljon kansainvälistä kauppaa, teollisuusala on ollut globalisaation edelläkävijä, ja selkeästä monikielisestä viestinnästä on tullut sujuvan toiminnan ja työturvallisuuden kulmakivi.
Käyttöohjeet, tuotetiedot ja muu sisältö luodaan lähtökohtaisesti eri kohderyhmille: asiakkaat tuskin odottavat saavansa samaa sisältöä kuin esimerkiksi tekniset suunnittelijat. Me Sandbergilla pyrimme lokalisoimaan sisällön täydellisesti kohdelukijalle.
Mitä teollisuusyrityksesi tuottaakin, siinä käytetään yrityksen omia prosesseja ja erityistä termistöä, jolloin myös niihin liittyvien käännösten on oltava tarkkoja ja täsmällisiä, jotta tuotteita voidaan markkinoida tarkoituksenmukaisesti. Me Sandbergilla suhtaudumme termistönhallintaan vakavasti. Ennen käännösprosessia ja sen aikana autamme yritystäsi määrittämään ja luokittelemaan yrityksen termistön, jotta varmistetaan, että sen käyttö on johdonmukaista kaikissa erikielisissä asiakirjoissa.

Teknistä käännösasiantuntemusta lukuisilla aloilla

Teollisuuden laitteet

Ajoneuvot

Maa- ja
vesirakentaminen

Tietoliikenne

Lääkinnälliset
laitteet

Energia

Komponentit

KÄÄNNÖSMUISTIT

Säästä rahaa ja maksimoi arvo

Teknisissä asiakirjoissa on yleensä säännöllisesti toistuvia ilmaisuja ja ohjeita. Käännösmuistiteknologian avulla hyödynnämme aiemmat käännöksesi ja varmistamme siten yhdenmukaisuuden eri projekteissasi. Näin et koskaan maksa saman sisällön kääntämisestä kahdesti!

KONEKÄÄNTÄMINEN

Konekääntäminen teknisissä asiakirjoissa

Tekniset tekstit saattavat olla ihanteellisia konekääntämiseen, sillä niissä käytetään usein aktiivia, yksinkertaisia lauseita, toistuvia lauserakenteita ja neutraaleja sanamuotoja. Sandberg analysoi yhdessä kanssasi lähdesisällön, jotta voidaan määrittää, kannattaako siinä hyödyntää konekääntämistä. Konekääntämiseen voidaan yhdistää ihmisen tekemä jälkieditointi.

LÄHDESISÄLLÖN ARVIOINTI

Lähdesisällön
arviointi

Jos luot sisältösi englanniksi ja lokalisoit siitä muihin kieliin, lähdeteksti kannattaa tarkastuttaa englannin kielen lokalisointiasiantuntijalla ennen kääntämistä. On tehokkaampaa parantaa yhdenmukaisuutta, poistaa tarpeetonta tekstiä ja harmonisoida termistöä jo lähdetekstissä kuin tehdä nämä erikseen kussakin kohdekielessä.

Teknisten käännösten asiantuntijat

Vuosittain käännämme yli 10 miljoonaa teknisten asiakirjojen sanaa.

Luotettava kielikumppani

Käännösten työnkulkumme on sertifioitu ISO 17100- ja ISO 18587 ‑laatustandardien mukaisiksi.

Lisää teknisten tekstien kääntämisestä