Tjenester innen teknisk oversettelse for globale industribedrifter

Vi tilbyr lokaliseringstjenester av høy kvalitet for industribedrifter som ønsker å vokse utenfor hjemmemarkedet.
Produksjonsfabrikker i Kina og Brasil, forsknings- og utviklingssentre i Tyskland og Storbritannia – dette er hvordan dagens industribedrifter ser ut. Med så mye internasjonal handel i forsyningskjeden har industrien banet vei for globalisering, og utvetydig flerspråklig kommunikasjon har blitt avgjørende for smidig drift og trygge arbeidsplasser.

Fra brukerhåndbøker til produktspesifikasjoner og mer – forskjellige typer innhold blir laget for forskjellige målgrupper. Forbrukerne dine forventer mest sannsynlig ikke den samme opplevelsen som elektroingeniører, for eksempel. Hos Sandberg streber vi etter å lokalisere innhold perfekt for den leseren det er beregnet på.

Uansett hva du produserer som en industribedrift, vil proprietære prosesser og spesifikk terminologi bli brukt. Derfor må assosierte oversettelser utføres med presisjon og nøyaktighet for å sikre at produktene dine blir markedsført som beregnet. Hos Sandberg tar vi terminologi seriøst. Vi hjelper med å definere og klassifisere bedriftsterminologien din både før og under oversettelsesprosessen, for å garantere at det brukes konsekvent i all flerspråklig dokumentasjon.

Ekspertise innen teknisk oversettelse i flere sektorer

Industriutstyr

Biler

Bygg- og
anleggsvirksomhet

Telekommunikasjon

Medisinsk
utstyr

Energi

Halvledere

OVERSETTELSESMINNER

Spar penger og maksimer verdien

Tekniske dokumenter pleier å inneholde fraser og instruksjoner som repeteres regelmessig. Vi bruker oversettelsesminneteknologi for å dra nytte av tidligere oversettelser, som sørger for kontinuitet i alle prosjektene dine. På denne måten kan vi garantere at du aldri trenger å betale for oversettelse av det samme innholdet to ganger.

MASKINOVERSETTELSE

Maskinoversettelse i tekniske dokumenter

Tekniske tekster kan være ideelle for maskinoversettelse, fordi mange er skrevet med aktiv form, inneholder enkle setninger med konsekvent syntaks og bruker nøytrale fraser. Hos Sandberg jobber vi sammen med deg for å analysere kildeinnholdet og fastslå om du kan dra nytte av maskinoversettelse, potensielt kombinert med menneskelig etterredigering.

GJENNOMGANG AV KILDEINNHOLD

Gjennomgang av kildeinnholdet ditt

Hvis innholdet ditt er på engelsk og du bruker det som kilde for lokalisering til andre språk, kan det lønne seg at en engelskspråklig lokaliseringsekspert går gjennom kildeteksten før den blir oversatt. Det er mer effektivt å forbedre kontinuiteten, redusere redundans og harmonisere terminologien i kildeteksten enn å håndtere disse elementene separat for hvert målspråk.

Eksperter innen teknisk oversettelse

Hvert år oversetter vi over 10 millioner ord i tekniske dokumenter.

En språkpartner du kan stole på

Våre arbeidsflyter innen oversettelse er sertifisert til ISO 17100- og ISO 18587-kvalitetsstandarden.

Mer om teknisk oversettelse