Tekniska översättningstjänster för globala tillverkningsföretag

Vi erbjuder högkvalitativa lokaliseringstjänster för tillverkningsföretag som vill expandera bortom hemmamarknaden.
Produktionsanläggningar i Kina och Brasilien, forsknings- och utvecklingscentrum i Tyskland och Storbritannien – så ser verkligheten ut för dagens tillverkningsföretag. Leveranskedjorna inom dagens tillverkningsindustrin består till stora delar av internationell handel. Branschen har blivit global, och det är nu direkt avgörande med otvetydig flerspråkig kommunikation för att säkerställa smidig verksamhet och säkerhet på arbetsplatsen.
Oavsett vad du producerar som tillverkningsföretag så kommer du ofrånkomligen att använda egenutvecklade processer och specialiserad terminologi, och de relaterade översättningarna måste göras med precision och exakthet för att säkerställa att dina produkter marknadsförs på rätt sätt. På Sandberg tar vi terminologi på allvar. Vi hjälper till att definiera och klassificera ditt företags terminologi före och under översättningsprocessen, för att se till att den används på ett konsekvent sätt i alla dina flerspråkiga texter.
Användarmanualer, produktspecifikationer och mycket mer – olika typer av innehåll skapas i grunden för olika målgrupper, och dina konsumenter förväntar sig antagligen inte samma upplevelse som till exempel en tekniker. På Sandberg strävar vi efter att lokalisera innehåll så att det lämpar sig perfekt för den avsedda läsaren.

Tekniska översättningsexperter i flera sektorer

Industriell utrustning

Fordonsteknik

Väg- och vatten-
byggnad

Telekommunikation

Medicinsk
utrustning

Elektricitet

Halvledare

ÖVERSÄTTNINGSMINNEN

Spara pengar och få ut största möjliga värde

Tekniska texter tenderar att innehålla fraser och instruktioner som återkommer regelbundet. Vi använder översättningsminnen för att hämta material från dina tidigare översättningar och därmed se till att översättningarna är konsekventa. På detta sätt kan vi garantera att du aldrig behöver betala två gånger för översättning av samma innehåll!

MASKINÖVERSÄTTNING

Maskinöversättning för tekniska texter

Tekniska texter är som gjorda för maskinöversättning, eftersom många av dem är skrivna i aktiv form, innehåller enkla meningar med logisk syntax och har neutrala formuleringar. På Sandberg analyserar vi ditt källinnehåll och avgör i samråd med dig huruvida du skulle ha nytta av maskinöversättning, eventuellt i kombination med manuell efterredigering.

GRANSKNING AV KÄLLINNEHÅLL

Granska ditt källinnehåll

Om du skapar ditt innehåll på engelska, och sedan använder det som källa för att anpassa det till andra språk, är det i regel värdefullt att få källtexten granskad av en engelsk lokaliseringsexpert innan du påbörjar översättningsprocessen. Det är mer effektivt att redan i källtexten förbättra textens följdriktighet, ta bort överflödiga ord eller fraser och få terminologin att stämma än att hantera alla dessa komponenter separat för varje målspråk.

Tekniska översättningstjänster

Varje år översätter vi mer än 10 miljoner ord av tekniska texter.

En språkpartner som du kan lita på

Våra arbetsflöden för översättning är certifierade enligt kvalitetsstandarderna ISO 17100 och ISO 18587.

Mer om teknisk översättning