IT-infrastruktur

STPs omfattende IT-infrastruktur og moderne, kraftige server og PC-maskinvare sørger for at alle ansatte kan utføre sine arbeidsoppgaver etter beste evne uten å hindres av utilstrekkelige tekniske ressurser.

Vår sentrale IT-struktur omfatter:

 • MS Windows Server 2012 R2, distribuert på flere virtualiserte OS-installasjoner på seks fysiske Dell-servere:
  • 2 x Dell PowerEdge 2950 8-core med 32 GB RAM
  • Dell PowerEdge R510 12-core med 128 GB RAM
  • 3 x Dell PowerEdge R720 16-core med 384 GB RAM
 • MS Windows 8.1 Enterprise eller Windows 10 Enterprise, distribuert på mer enn 110 klientarbeidsstasjoner, hver med 8 GB RAM
 • Redundans for strømforsyning og harddisk
 • Avbruddsfri strømforsyning (UPS) til server på opptil 1 time
 • ESET-antivirus- og Cisco-brannmurbeskyttelse
 • Daglig ekstern sikkerhetskopiering og skyggekopiering hvert 15. minutt
 • virtualisering av server og eksternt skrivebord
stp

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.