Vår virksomhet

Sandberg Translation Partners Limited (STP) spesialiserer seg på oversettelse fra engelsk og tysk til de nordiske språkene, og fra en rekke kildespråk til engelsk. Vi har et stort og sterkt internt team på mer enn 60 oversettere og oversettere med kundeansvar, i tillegg til mer enn 25 dedikerte prosjektledere.

Hvis du vil en kostnadsfri og uforpliktende prosjektkonsultasjon, send alle detaljene om oversettelsen til info@stptrans.com.

Vi har alltid hatt en forretningsmodell med sterkt fokus på intern produksjonskapasitet og fagkunnskap. Interne ressurser er strategisk viktig for oss for å sikre profesjonelt arbeid på høyt nivå og språklig kvalitet samt å sette oss i stand til å reagere raskt og fleksibelt på kundenes behov. I likhet med de fleste andre oversettelsesbyråer samarbeider vi også regelmessig med utvalgte frilansoversettere for å komplettere intern fagkunnskap og kapasitet ved behov.

Vi markedsfører ikke STPs tjenester direkte til sluttbrukere av oversatte tekster. I stedet samarbeider vi med andre oversettelsesbyråer som ønsker en samlet løsning for alle oversettelses- og lokaliseringsbehov som involverer språkene vi spesialiserer oss på. Flere enn 330 kunder benytter seg av STPs omfattende oversettelses- og språkrelaterte tjenester innen praktisk talt alle fagområder og teksttyper.

I tillegg til fortsatt utvikling av menneskelige ressurser har STP alltid hatt et sterkt fokus på bruk av egnet programvareteknologi for å støtte opp under administrative oppgaver og forbedre kvaliteten, enhetligheten og produktiviteten for språkarbeiderne våre. Vi investerer stadig i de nyeste oversettelsesverktøyene og intern programvareutvikling. Vårt proprietære prosjektledelsessystem aog ekstranett for leverandører gjør at prosjektlederne slipper å utføre så mange rutinemessige oppgaver, og kan dermed fokusere på å hjelpe og støtte kundene våre, tildele oppdragene til den best egnede språkarbeideren og organisere prosjektene på en effektiv måte.

Vi har omfattende interne ressurser for IT- og programvareutvikling, og supplerer ofte bruksklar programvare med fullt integrerte, skreddersydde løsninger for f.eks. konvertering av filformater, interoperabilitet mellom oversettelsesverktøy, kvalitetskontroll og dokumentforberedelse. Dokumentert arbeidsflyt for oversettelse, enestående tekniske og språklige ressurser samt konstant støtte fra prosjektledere og kolleger med språklig bakgrunn, sikrer at våre oversettere, redigeringsansvarlige og kontrollesere kan utføre oppgavene sine etter beste evne.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.