Akademisk engasjement

Praksisplasser

STP har siden 2010 hatt et omfattende praksisplassprogram.

Vi tar imot nordiske og britiske oversetterstudenter for praksis i arbeidslivet som del av universitetsutdannelsen, og tilbyr også praksisplasser uavhengig av universitetene. Begge typer praksisplasser varer normalt i 3–4 måneder. Alle praktikanter hos STP går gjennom samme 1–2 ukers introduksjonsprogram som nye medarbeidere. Ettersom praktikanter vanligvis er relativt nye i arbeidslivet, hjelper god ledelse og oppsyn på motivasjonen og fører til at de utvikler seg i et raskt tempo.

Les mer

Workshops ved universiteter

STP samarbeider tett med britiske og nordiske universiteter for å tette gapet mellom akademia og den kommersielle oversettelsesverdenen.

Vi besøker jevnlig universiteter under åpne dager for å fortelle om livet i den kommersielle verdenen, eller som del av «bli kjent med bransjen»-arrangementer der oversettelsesbyråer og frilansere blir invitert for å informere studentene. Vi har holdt kurs og workshops i oversettelsesteknologi ved oversettelseskurs på masternivå.

Les mer

ELIA Exchange

STPs driftsleder, Anu Carnegie-Brown, koordinerer for tiden et initiativ kalt ELIA Exchange, som har som mål å forbedre samarbeidet mellom europeiske universiteter og oversettelsesbyråer.

Les mer

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.