Työntekijät

Yhtiön tärkein voimavara on suuri joukko yhtiön omia päteviä ja kokeneita kääntäjiä, asiakaskääntäjiä ja projektipäälliköitä. Toiminnasta vastaavalla johtoryhmällä on yhteensä yli 70 vuoden ammatillinen ja liiketoiminnallinen kokemus käännösalalta. STP:llä on kattava henkilöstön koulutusohjelma, ja yhtiö on sitoutunut työntekijöiden jatkuvaan ammatilliseen kehitykseen. Sen avulla taataan, että pysymme ajan tasalla alan viimeisimmästä kehityksestä.

STP:n kasvaessa myös erikoistuneiden roolien määrä yhtiön sisällä on lisääntynyt. Näissä rooleissa toimivien työntekijöiden tehtävänä on tarjota tuotantotiimeille resursseja ja ratkaisuja omilla vastuualueillaan sekä huolehtia toiminnan optimoinnista. Samalla he voivat tunnistaa asiakkaisiin, toimittajiin ja muihin työntekijöihin liittyviä ongelmia ja tilaisuuksia ja muuttaa ne positiivisiksi lopputuloksiksi.

Anna-Leena Hilli

Language Technology Specialist

Camilla Arnoldsson Whitlock

Translation Resource Manager

Jennie Bentley

Vendor Manager

Jeremy Castle

IT Support Technician

Mattia Ruaro

Language Technology Specialist

Melissa Elsey

HR Advisor

STP:n johdossa on neljä kokenutta alan ammattilaista, jotka työskentelevät hyvin läheisessä yhteistyössä keskenään ja täydentävät toistensa taitoja ja vastuualueita. Yhteensä yli 70 vuoden kokemus käännösalan, projektinhallinnan, tietotekniikan, markkinoinnin, liikkeenjohdon ja henkilöstöhallinnon parissa varmistaa, että voimme tunnistaa tarvittavat taidot ja kyvyt myös muissa ja saada tiimimme tuottamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Johdon lähestymistapa perustuu esimerkin näyttämiseen ja yhteen hiileen puhaltamiseen.

Adam Dahlström

Language Technology Manager

Anu Carnegie-Brown

Managing Director

Jesper Sandberg

Executive Chairman

Raisa McNab

Learning and Development Manager

Simon Treanor

IT Manager

Susan Hoare

Operations Manager

STP:n kokeneet ja kyvykkäät projektipäälliköt vastaavat yhtiön asiakaspalvelusta. Lähes kaikki projektipäälliköt ovat muodollisesti päteviä kääntäjiä ja puhuvat äidinkielenään tai muuten erittäin sujuvasti yhtä tai useampaa yhtiön kohdekielistä. Tämä lisää mielestämme huomattavasti projektipäälliköiden kykyä ymmärtää projektien vaatimukset, ja se auttaa heitä valmistelemaan projektit käännöstiimien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Projektipäälliköt käyttävät työssään yhtiön itse kehittämää kattavaa projektinhallintaohjelmistoa sekä jäsenneltyjä ja dokumentoituja menettelytapoja. Niiden avulla varmistetaan, että

asiakkaiden vaatimuksiin ja kyselyihin voidaan vastata mahdollisimman nopeasti
kaikkia materiaaleja ja ohjeita käsitellään ja säilytetään tarkoituksenmukaisesti
yhteydenpito asiakkaan, projektipäällikön ja kääntäjien välillä sujuu kitkattomasti
projektit saatetaan päätökseen asiakkaan ohjeiden mukaisesti ja sovitun ajan kuluessa.

Aleksandar Apostolov

Project Manager

Amy Cottrell

Key Account Manager

Amy Henderson

Production Manager

Anna Lenartowska

Senior Project Manager

Catriona Burns

Senior Project Manager

Chloe Barton

Project Manager

Dilyana Peneva

PM Team Leader

Emilia Dimitrova

Project Coordinator

Igor Solunac

Senior Project Manager

Katherine Walters

PM Team Leader

Megan Hancock

PM Team Leader

Mihaela Ikonomova

Project Manager

Shadia Nitaj

Project Manager

Simon Hart

Senior Project Manager

Valentina Moldovan

Senior Project Manager

Kaikki STP:n omat kääntäjät sekä yhtiön käyttämät freelance-kääntäjät täyttävät EN 15038 -standardin vähimmäisvaatimukset, joiden mukaan käännöstyössä tarvittavan pätevyyden, lähdekielen ja kohdekielen kielellisen ja tekstuaalisen pätevyyden, tiedon hankinnan ja käsittelyn edellyttämän pätevyyden sekä kulttuurisen ja teknisen pätevyyden voi saavuttaa jollakin seuraavista tavoista:

suorittamalla käännösalan korkeakouluopinnot (hyväksytty tutkinto)
suorittamalla vastaavan loppututkinnon missä tahansa muussa aineessa sekä työskentelemällä vähintään kaksi vuotta ammattikääntäjänä
työskentelemällä vähintään viisi vuotta ammattikääntäjänä.

STP:n omat edellytykset ja työntekijöiden valintaprosessi sekä jatkuva kääntäjien työn tulosten arviointi menevät tosiasiassa huomattavasti näitä perusvaatimuksia pidemmälle. Jokaisen STP:lle työskentelevän kääntäjän työtä arvioivat jatkuvasti niin STP:n omat kääntäjät kuin yhtiön asiakkaiden ja heidän asiakkaidensa tarkistajat.
Kaikki STP:lle työskentelevät kieliammattilaiset ovat myös sitoutuneet jatkuvaan ammatilliseen kehitykseen EN 15038 -standardin mukaisesti.

Aino Äijö

Account Linguist

Alison Drury

Senior Translator

Amila Jašarević

Senior Danish Translator

Anna Söder

Senior Account Linguist

Antti Lamminen

Lead Translator

Astrid Petersen

Translator

Birgitte Røeggen

Account Linguist

Christina Osorno

Account Linguist

Danielle Davis

Lead Translator

Didde Gaardsted

Account Linguist

Emil Mann

Account Linguist

Emilia Vallinen

Account Linguist

Fredrik Ström

Account Linguist

Hanne Morken

Lead Translator

Ida Hauge

Account Linguist

Jacob Tue Hansen

Account Linguist

Janina Kosma

Senior Translator

Janne Ojamo

Account Linguist

Joakim Laaksonen

Senior Translator

Johan Magnusson

Account Linguist

Johanna Lindroth

Lead Translator

Junie Haller

Translator

Jørn Bjørnerem

Senior Translator

Kajsa Århäll

Account Linguist

Katarina Pellijeff

Translator

Laura Kempster

Translator

Laura Nummela

Account Linguist

Linus Olsson

Translator

Lise Narum Wise

Account Linguist

Maria Esager

Account Linguist

Maria Langford

Translator

Marianne Lund Melchiorsen

Translator

Martta Mäkinen

Account Linguist

Mia Eriksson

Account Linguist

Minna Helminen

Translator and Communications Officer

Mira Keskinen

Account Linguist

Nanna Kristiansen

Account Linguist

Netta Taylor

Account Linguist

Pia Andersson

Translator

Rhys Langley

Senior Translator

Ryan Bury

Account Linguist

Sanna Tirkkonen

Translator

Satu Hirvonen

Senior Translator

Siân Mackie

Senior Translator

Siri Frøystad

Account Linguist

Sofi Kaul

Senior Account Linguist

Tina Henriksen Friis

Senior Account Linguist

Tobias Björkwall

Account Linguist

Tom McNeillie

Lead Translator

Trixie Lignel Hauberg

Lead Translator

William Hagerup

Senior Translator

Avoimet työpaikat

Lisätietoja STP:n avoimista työpaikoista on täällä. Otamme vastaan myös avoimia hakemuksia talon sisäisiin kääntäjätehtäviin pohjoismaisia kieliä tai englantia äidinkielenään puhuvilta kieliammattilaisilta, jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset. Englanninkieliset hakemukset voi lähettää sähköpostitse. Mainitse ”Application” viestin otsikossa. Liitä viestiin myös ansioluettelo.

c1

STP valitsee uudet omat kääntäjät muodollisen pätevyyden, koulutuksen ja ammatillisen kokemuksen lisäksi sen perusteella, kuinka hyvin he sopivat yhteen muun käännöstiimin kanssa. Tiimin merkitys on yhtiölle hyvin tärkeä, ja pyrimme luomaan olosuhteet, joissa jokainen voi työskennellä tehokkaasti ja mielekkäästi.

Yhtiön omat kääntäjät työskentelevät hyvin erilaisten aiheiden parissa. Tärkeimpiä ovat ajoneuvoteollisuus, yleistekniset tekstit (konetekniikka, sähkölaitteet, elektroniikka), IT ja lokalisointi, talous ja liiketoiminta, mutta jos sinulla on jo kokemusta vaikkapa lääketieteestä tai jostain muusta erikoisalasta, voit hyödyntää kykyjäsi myös tällä alueella.

STP:n tärkein käännöstyökalu on Kilgrayn memoQ, mutta säännöllisessä käytössä on myös Trados Studio ja muita tietokoneavusteisia käännöstyökaluja. Jos memoQ tai Trados Studio ei ole tuttu, koulutamme sinut niiden käyttöön. Hyödyt myös muusta koulutuksestamme sekä kattavasta valikoimasta ohjeita, vinkkejä ja neuvoja erilaisten CAT-työkalujen käyttöön ja muihin teknisiin kysymyksiin. Lisäksi saat käyttöösi laajan valikoiman elektronisia ja painettuja yksi- ja monikielisiä sanakirjoja.

Aikaisemmasta kokemuksestasi riippuen työsi tarkistaa toinen kääntäjä ensimmäisen 6, 12 tai 24 kuukauden ajan. Samalla saat palautetta ja opastusta. Normaalisti nuoremman kääntäjän odotetaan kääntävän vähintään 1 500 sanaa päivässä muutaman ensimmäisen kuukauden jälkeen aihealueesta riippuen. Myöhemmin odotus on 2 000 sanaa päivässä kokemuksen karttuessa. Jotkin yhtiön omista kääntäjistä kääntävät jopa 3 000 – 3 500 sanaa päivässä.

c1

STP:n tärkein käännöstyökalu on Kilgrayn memoQ, mutta säännöllisessä käytössä on myös Trados Studio ja muita tietokoneavusteisia käännöstyökaluja.

Harjoittelupaikat

STP palkkaa joka vuosi käännöstieteen opiskelijoita tai opinnoissaan valmistuneita harjoittelijoiksi kahden, kolmen tai neljän kuukauden ajaksi. Useimmilta edellytetään jonkin pohjoismaisen kielen tuntemusta. Lisätietoja harjoittelupaikoista on täällä.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.