Brancheengagement

STP er medlem af en lang række brancheforeninger inden for oversættelse, hvis arbejde vi støtter helhjertet.

Vi bifalder og prøver på bedste vis at bidrage til den store indsats, der ydes af de mange frivillige, som arbejder i disse organisationer, for at fremme kvalitetsbevidsthed, kvalitetsstandarder, oplæring af nye oversættere, kontinuerlig faglig udvikling, høje standarder for faglig integritet og virksomhedsetik, god og fair forretningspraksis, tekniske standarder, optimeret brug af teknologi og produktive netværksmuligheder.

STP har fået uvurderlig indsigt i branchen ved at deltage i konferencer, workshops, webinarer og lign., der er arrangeret af disse organisationer, og vi opfordrer vores kolleger i branchen til også at støtte dem og drage fordel af det, de kan tilbyde.

Klik på logoerne for at gå til de relevante websites, hvis du vil have mere at vide om hver organisations hovedaktiviteter og -fokusområder.

ATC/EUATC

Association of Translation Companies i Storbritannien blev grundlagt i 1976 og er en af verdens ældste faggrupper, der repræsenterer oversættelsesbureauers interesser. STP har været medlem siden starten af 2000’erne, og vores administrerende direktør, Jesper Sandberg, været næstformand for foreningen mellem 2010 – 2017. STP møder altid talstærkt op på ATC-konferencen i september hvert år, og det er en begivenhed, som Jesper nu er med til at arrangere.

Medlemskab af European Union of Associations of Translation companies (EUATC) sker gennem tilknytning til ATC. STP har deltaget i den årlige EUATC-konference de fleste år siden 2009.

GALA

Globalization and Localization Association (GALA) blev grundlagt i 2002 og er verdens største forening i sprogbranchen. Det er en organisation med almennyttigt formål, der har et meget bredt ansvarsområde og omfattende aktivitetsområder. Organisationen leverer ressourcer, uddannelse, viden og research til gavn for branchen. Årets højdepunkt er den årlige Business of Language-konference , der er et højprofileret arrangement af meget høj kaliber.

I 2014-2015 er STP’s administrerende direktør, Jesper Sandberg, sekretær i GALA’s bestyrelse, og han medvirker dermed til at sikre god ledelse og fastlægge foreningens strategi og mål.

CSA

Common Sense Advisory (CSA) er en virksomhed, der gennemfører omfattende analyser af forskellig art vedrørende den globale oversætterbranche. STP var betalende medlem af Common Sense Advisory i 2009, 2010 og 2012 med fuld adgang til de markedsanalyser, de gennemførte og udgav i løbet af de pågældende år. I mange tilfælde høstede vi værdifuld markedsindsigt ved at læse CSA-analyser, og det bidrog til at tage forskellige beslutninger om markedsføringstiltag, teknologiinvesteringer, kvalitetssikringstiltag, personalepolitik osv.

MultiLingual Computing, Inc.

STP abonnerer på Multilingual Magazine, der udgives af Multilingual Computing, Inc. og beskrives som ”…den primære informationskilde for lokaliserings-, internationaliserings-, oversættelses- og sprogteknologibranchen.” De fleste af STP’s ledere og mange medarbejdere kan godt lide at læse bladet for at få viden om, hvad der rører sig i branchen, og for at få mere indgående kendskab til nogle af de beskrevne emner. Den trykte version af bladet ender ofte med æselører på bordet i vores frokostrum, så det er praktisk for abonnenter også at have adgang til en digital version af hvert nummer.

TAUS

Translation Automation User Society (TAUS) beskriver sig selv som ”…en nyskabende tænketank og platform til branchedelte tjenester, ressourcer og forskning til oversættelsessektoren globalt”. Organisationens fokus og hovedindsats er centreret omkring maskinoversættelse, og det er også årsagen til, at STP har meldt sig ind. Vi ønskede at sikre os adgang til forskning, cases om bedste praksis for brug, dataressourcer og undervisningsmaterialer vedrørende statistisk maskinoversættelse og manuel redigering af maskinoversat tekst.

ITI

Institute of Translation & Interpreting (ITI) er Storbritanniens eneste dedikerede forening for udøvende professionelle oversættere og tolke. Flere af STP’s ledere og nogle af vores oversættere har været medlemmer af ITI på individuel basis, og STP har været erhvervsmedlem af ITI siden 2009. Over 3.000 oversættere og tolke nyder godt af det store arbejde, ITI udfører for at opretholde høje professionelle standarder. Ligeledes drager de fordel af den brede vifte af tjenester, instituttet tilbyder sine medlemmer. Mange af STP’s faste engelske freelanceoversættere er medlemmer af ITI på individuel basis og overholder instituttets professionelle adfærdskodeks.

Localization World

Der afholdes Localization World -konferencer tre gange årligt forskellige steder i verden. Disse konferencer er rettet mod slutkunder i højteknologi- og softwaresektoren samt de udbydere af oversættelsestjenester og teknologiudbydere, der betjener dem. STP har deltaget i en del LocWorld-begivenheder de seneste år og har altid sat pris på interaktionen med kollegaer i branchen. Vi har herigennem fået indsigt indsigt i og en bedre forståelse for de udfordringer, som store slutkunder/oversættelseskunder i it-sektoren står over for. Herved er det nemmere for os at forstå, hvad vi kan gøre for at hjælpe kunder, der arbejder for disse store slutkunder.

ELIA

European Language Industry Association (ELIA) arbejder målbevidst på at skabe et forum for udveksling, udvikle forretningsrelationer til medlemmer og andre tilknyttede internationale organisationer samt fremme konceptet etik og kvalitetsstandarder i hele branchen.

STP blev medlem af ELIA i starten af 2011 og har siden deltaget i mange af foreningens Networking Days-arrangementer. Disse arrangementer er velorganiserede og meget informative med en venlig, afslappet og hyggelig stemning.

Vores driftsleder, Anu Carnegie-Brown, er aktivt involveret i ELIA Exchange-programmet for at udvikle rammer og en ressourcepakke, der sigter mod at gøre det nemmere at gennemføre praktikperioder i oversættelsesbureauer for nyuddannede eller studerende, der er ved at være færdige med studiet.

TWB

Translators without Borders ( TWB), en organisation med almennyttigt formål, der er beliggende i USA og har fokus på at sprede viden gennem humanitære oversættelser, løftede sløret for sin første gruppe sponsorer ved Localization World Barcelona i juni 2011. STP var en af mange brancheførende virksomheder, som gav sit tilsagn om støtte til TWB’s arbejde, og vi fornyer vores sponsorat hvert år.

TWB’s mission (oprindeligt stiftet i Frankrig under navnet Traducteurs sans frontières) er at oversætte viden for menneskeheden. TWB har opfyldt denne mission ved at arrangere humanitære kvalitetsoversættelser leveret af et fællesskab af uddannede oversættere til godkendte ikke-statslige organisationer med fokus på sundhed, ernæring og uddannelse.

Beslutningen om at støtte TWB’s arbejde blev taget af STP’s administrerende direktør Jesper Sandberg som følge af hans møder ved AMTA -konferencen i Denver i oktober 2010, hvor han lyttede til og mødte brugere af oversættelsestjenester i knap så kommercielle omgivelser, som STP plejer at færdes i. ”At blive mindet om, hvordan diplomater, efterretningstjenester og nødhjælpsarbejdere afhænger af oversættelser, når de skal tage beslutninger, der handler om liv eller død, eller hvordan flygtninge ender med at leve i et vakuum på grund af manglen på kvalificerede tolke, sætter virkelig vores daglige kommercielle realiteter i et humanitært perspektiv,” siger han.

STP er glad for at være involveret i at støtte og fremme Translators without Borders, der har gjort store fremskridt i de senere år, hvad angår mængden af oversættelser. Dette er til dels muligt takket være en teknologiplatform, som er udviklet af www.proz.com og omfatter et helautomatiseret oversættelsescenter for ikkestatslige organisationer. Det betyder, at TWB kan levere gratis oversættelser til hundredvis af almennyttige formål ved automatisk at knytte frivillige til projekter, der har brug for oversættelse. Alt arbejde for Translators without Borders udføres i øjeblikket af ulønnede frivillige oversættere.

ALC

Association of Language Companies (ALC) i USA er en national brancheforening, der repræsenterer virksomheder, som tilbyder tjenester inden for oversættelse, tolkning, lokalisering og sproguddannelse.

Foreningen er stiftet af en dynamisk gruppe iværksættere med det formål at levere oplysninger og værktøjer regelmæssigt til medlemmer for at sikre, at de enkelte virksomheder leverer den højeste oversættelses- og tolkningskvalitet, genererer en større omsætning og øger indtjeningen.

Som et led i STP’s strategiske indsats for at udvide kundegrundlaget i USA meldte vi os ind i ALC i efteråret 2009, og vi har siden da været til stede ved de fleste af deres meget professionelle og velbesøgte konferencer. Klik her for at se websitet for det seneste års konference. Rejsen over Atlanterhavet giver absolut nye dimensioner for en europæisk oversætterleverandør, og STP har fået stærke bånd til mange amerikanske udbydere af oversættelsestjenester siden 2009, dels takket være vores medlemskab af ALC.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.