Om du bedriver verksamhet utomlands tillhör konceptet att ha en webbplats på bara ett språk det förgångna. För att etablera ett starkt digitalt avtryck och effektivt visa upp din verksamhet för potentiella kunder i olika regioner bör din webbplats vara tillgänglig på språken som används på alla dina målmarknader. 

Oavsett om användarna besöker din webbplats för att samla information, ta del av innehåll, göra efterforskningar om produkter och tjänster eller göra ett inköp kommer de med all sannolikhet att bli nöjda om din webbplats är på ett språk de åtminstone delvis kan förstå. Trots allt föredrar 65 % av internetanvändare innehåll på sitt eget språk, även om kvaliteten är sämre. 

Processen för att göra en webbplats tillgänglig på flera språk kallas lokalisering. Om du aldrig har gjort något liknande kan webbplatslokalisering låta som en krävande uppgift och leda till betydande kostnader om det inte hanteras på rätt sätt. Därför har vi samlat all vår erfarenhet i ämnet i nio praktiska steg som du kan följa. 

 1. Lär känna ditt Content Management System 

Din första prioritet bör vara att få en förståelse för hur ditt Content Management System (CMS, system för innehållshantering) fungerar och de alternativ som det erbjuder för att skapa och hantera innehåll på flera språk. Vissa plattformar som HubSpot har färdiga lösningar tillgängliga för översättning av innehåll, medan andra som WordPress kräver att du installerar insticksprogram från tredje part. 

Om du använder WordPress och du menar allvar med din internationella marknadsföringsstrategi rekommenderar vi att du använder insticksprogrammet WPML, eftersom det gör det väldigt enkelt att importera och exportera dina filer för översättning. 

Om budgeten eller omfattningen för din avsedda lokaliseringsprocess är begränsad kan du välja att använda den kostnadsfria versionen av Polylang – men kom ihåg att detta skulle begränsa din strategi om volymerna ökade eller om du valde att lägga till fler språk. 

Vad är ett CMS?
Ett Content Management System (CMS) är ett program där du kan skapa, redigera, uppdatera och publicera webbplatser utan att behöva ändra koden. WordPress är det populäraste CMS-alternativet och driver cirka 43 % av alla webbplatser på internet.

2. Fastställ dina målspråk 

Det är inte alltid så enkelt att bestämma vilka språk man bör lokalisera till. I de flesta fall innefattar det här beslutet en mängd olika aspekter, till exempel försäljningspotentialen på målmarknaden eller din befintliga internationella kundbas.  

Det är också en god idé att titta på din aktuella webbstatistik – du kan använda platsrapportfunktionen i Google Analytics för att se var dina aktuella besökare kommer från. Om exempelvis 30 % av din webbtrafik kommer från Tyskland men ditt standardspråk är engelska kan detta vara en viktig faktor när du fattar ditt beslut. 

3. Välj vilka sidor du vill översätta

Nästa steg på vägen till webblokalisering är att förstå vilket innehåll som du vill översätta. Om det är möjligt, och för användarupplevelsens skull, är det alltid bäst att lokalisera alla webbsidor. Tid och pengar kan dock påverka om detta är möjligt eller inte.

Om du måste prioritera ett visst innehåll rekommenderar vi att du väljer ett utbud av de mest relevanta sidorna för din verksamhet (startsida, lösningar eller produktsidor). Om det rör sig om en e-handelswebbplats föreslår vi att du lokaliserar dina bästsäljande produkter först.

Vad betyder täckning inom lokalisering?
Precis som med nätverks- och områdestäckning är det viktigt att överväga täckningen i lokaliseringsprocessen. Vissa delar av ditt webbinnehåll hjälper dig att öka varumärkesmedvetenheten, medan andra delar som fallstudier hjälper till under kundöverväganden. När det gäller webblokalisering måste du överväga om du har erbjudit potentiella kunder i andra regioner tillräckligt med innehåll för att de tryggt ska kunna röra sig genom alla steg av kundresan – från medvetenhet till övervägande till inköp.

4. Identifiera andra tillgångar som behöver lokaliseras

Moderna webbplatser är fulla av bilder, grafik och diagram. Det är viktigt att komma ihåg att dessa resurser också behöver lokaliseras!

Först rekommenderar vi alltid att du delar upp grafiken med och utan inbäddad text. För grafiken med inbäddad text måste du översätta innehållet och sedan be en grafiker att återskapa bilden för målkulturen.

Hur gör man då med grafiken utan inbäddad text? Som alltid beror det på hur omfattande du vill att lokaliseringen ska vara. I vissa fall kanske bilderna på din webbplats inte passar så bra med de sociala, etniska eller kulturella normerna på den potentiella målmarknaden – i så fall rekommenderar vi att du anpassar dina grafiktillgångar från grunden.

Om du är osäker på hur du ska hantera lokaliseringen av grafiska tillgångar är det alltid bäst att rådfråga en lokaliseringsleverantör.

5. Klargör terminologin för lokaliseringsleverantören

Om ditt webbaserade innehåll innefattar tekniska termer eller uttryck är det bäst att sammanställa en ordlista över alla termer och deras definitioner. Detta snabbar på översättningsprocessen och säkerställer att översättningarna på din webbplats är konsekventa på flera sidor och språk.

6. Planera processen med lokaliseringsleverantören

När du har bekantat dig med ditt CMS, definierat målspråken för lokalisering och valt innehållet som ska översättas är det dags att kontakta en leverantör av språktjänster.

Kan man inte bara hyra en frilansare? Tekniskt sett är det ett alternativ, men det är viktigt att tänka på att webbplatslokalisering är ett av de mest komplexa lokaliseringsprojekten i översättningsbranschen, så vi rekommenderar att du samarbetar med ett företag som har beprövade meriter inom fältet.

När du har valt en partner rekommenderar vi att ni har ett samtal om själva lokaliseringsprocessen. Utöver översättningen och korrekturläsningen ska den även innefatta steg som flerspråkig nyckelordsforskning eller korrekturläsning i kontext? Det är bäst att klargöra dessa punkter redan från början.

7. Undvik att skicka innehåll i Microsoft Word-filer

Den här punkten är med på vår lista för att det är ett problem som många lokaliseringsleverantörer upplever – vissa kunder skickar sin begäran om webbplatslokalisering tillsammans med en enda Word-fil med allt deras innehåll från varenda sida som ska lokaliseras. Tyvärr är detta en dålig metod eftersom det skapar två stora problem:

  1. Det är mycket svårare och mer tidsödande för dig att importera det slutförda innehållet igen än om innehållet hade tillhandahållits i en XLIFF-fil – denna kan laddas ner direkt från ditt CMS (eller ett lämpligt alternativ) och laddas upp igen när översättningen är klar.
  2. En Word-fil skapas ofta genom att innehållet från webbplatsens användargränssnitt kopieras och klistras in i filen. Detta innefattar inte metadata, vilka är extremt viktiga när översättningar som ska erhålla SEO-värde ska skapas.
Vad är en XLIFF-fil?
XLIFF är en förkortning av XML Localisation Interchange File Format. Det är ett mycket praktiskt format som skapats för att standardisera hur lokaliserbara data flyttas mellan verktyg under lokaliseringsprocessen. XLIFF-filer används i stor utsträckning och stöds numera av de flesta översättningsverktyg.

8. SEO och nyckelord 

En viktig aspekt att tänka på för flerspråkig SEO är att dina översatta sidors SEO bara kan vara lika bra som det ursprungliga innehållets SEO. Med andra ord är det mycket osannolikt att det översatta innehållet är optimerat för sökmotorer om du inte optimerade källinnehållet på förhand. Om du har gjort förberedelser rekommenderar vi att du skickar in följande metadata tillsammans med var och en av sidorna:

  • Fokusnyckelord
  • SEO-rubrik
  • SEO-metabeskrivning

Det är avgörande att ditt innehåll översätts med rätt nyckelord om du vill utnyttja fördelarna med organisk trafik i längden. Om allt detta låter obekant rekommenderar vi att du tar en titt på det här blogginlägget, där vi förklarar allt du behöver veta för att lyckas med din SEO-strategi för internationella marknader.

9. Korrekturläsning i kontext

När den första översättningsprocessen är klar och du har importerat det översatta innehållet till din webbplats är det dags för ett sista test. I den här fasen kontrollerar vi hur det översatta innehållet ser ut och fungerar i användargränssnittet.

Hur fungerar det? Den bästa metoden är att förse språktjänstleverantören med webbadresserna till alla lokaliserade sidor. Då kan de kontrollera layout, typsnitt, bilder, rubriker och figurer och säkerställa att allt har implementerats på det sätt som lingvisten avsåg. De skriver då en rapport med eventuella fel eller problem, vilket gör att du kan tilldela uppgifter till relevanta experter för att göra ändringar på de översatta sidorna.

Och kom ihåg att korrekturläsningar i kontext måste utföras separat på datorer och mobila enheter!

Webblokalisering