KI og datatjenester for behandling av naturlig språk

Enten du skal forbedre funksjonaliteten til modeller for dyp læring for å forstå språknyanser eller etterbehandle KI-generert innhold for flerspråklige kampanjer, kan språkekspertene våre hjelpe deg hele veien.

Vi er mennesket i prosessen

Utforming av en KI-løsning med høy ytelse krever mye tid i utvikling, men også mye testing. Noen deler av denne prosessen kan gjennomføres av QA-ingeniører, men dersom det gjelder modeller for språkbehandling, må produksjonen sjekkes og vurderes av profesjonelle og menneskelige lingvister. Enten det handler om muntlig eller skriftlig språk, bidrar teamet vårt med å gi strukturerte tilbakemeldinger for å optimalisere algoritmen din, slik at det høres og føles så menneskelig ut som mulig.

Tjenestene våre for KI-utviklere

Datamerking

Vi kan hjelpe deg med å merke data, slik at det blir enklere for KI-modellen din å lære av det. Vi opprettholder et strengt samsvar til retningslinjer for merknader, slik at vi kan sørge for konsekvent merking i alle datasettene dine.

Strukturert tilbakemelding

Tilbakemeldinger spiller en viktig rolle i forbedringen av KI-språkmodeller. Fra grammatikk til relevans og fra flyt til tone. Teamet vårt med språkeksperter utfører grundige vurderinger av språkproduksjonen fra KI, slik at de kan evaluere den helhetlige kvaliteten i den genererte teksten.

Stemmeopptak for å lære opp KI-drevne enheter

Vi kan levere stemmeopptak av høy kvalitet for å lære opp KI-drevne enheter. Teamet vårt kan arbeide med deg for å lage et tilpasset manus, slik at opptakene passer til de bestemte behovene dine.

Nyansene i naturlig språk

Språk mellom mennesker er unikt blant alle kommunikasjonsformer. Enhver samtale og nedskrevet tekst har en mengde skjulte detaljer og forviklinger som formidler betydning, utover det som synes på overflaten. Selv om det har blitt vist at noen KI-modeller er smarte nok til å forstå vitser, er det enkelte aspekter av kultur og humor som fortsatt er menneskelig tilegnet.

Visste du at KI ikke kan forstå memer fullstendig ennå? Selv om KI kan gjenkjenne tekst og ansiktsuttrykk, bruker memer så mye livserfaring, kulturelle referanser og delt kunnskap at det blir en utfordrende oppgave for KI.

Det viktigste er kanskje at menneskelig språk ikke er statisk. Språk er heller i stadig utvikling, siden det endrer og tilpasser seg over tid, og dermed gjenspeiler utviklingen av samfunn, kulturer og kommunikasjonsmønstre.

Etter hvert som nye språklige mønstre, ordforråd og uttrykk finner veien til språket, blir de eldre dataene som KI-modellene er opplært med, mindre effektive. Ny opplæring av KI-modeller med oppdatert og relevant data hjelper dem med å tilpasse seg disse nye endringene og opprettholde ytelsen over tid.

Mennesker og maskiner som arbeider sammen

Flere og flere selskaper bruker kunstig intelligens, spesielt når det omfatter innholdsproduksjon. Bruk av verktøy som ChatGPT gir team anledning til å produsere innhold av høy kvalitet, samtidig som de sparer tid og ressurser. Enten det imidlertid handler om blogginnlegg, bildetekster på sosiale medier, nyhetsbrev på e-post, produktbeskrivelser eller bilder som man genererer med disse verktøytypene, trenger de fortsatt at mennesker sjekker og redigerer innholdet, slik at man kan sørge for at det er nøyaktig, konsekvent med merkevaren og følger etiske retningslinjer.

Løsningene våre for innholdsskapere som bruker KI

Faktasjekking

Tjenester for faktasjekking spiller en viktig rolle i vurderingen av nøyaktighet og troverdighet i KI-generert innhold. Siden KI-modeller som ChatGPT genererer tekst basert på mønstre og data, er det viktig å verifisere informasjonen de oppgir.

Samsvar overfor terminologi

Vi validerer bruken av bransjespesifikk terminologi ved å kryssreferere innhold med offentlige kilder eller bruker ordlister og stilguider som er spesifikke for organisasjonen din.

Korrekturlesing/etterredigering av
KI-generert innhold

Vi kan korrekturlese og redigere KI-generert innhold, slik at det ikke er noen grammatiske eller semantiske feil. Vi kan også tilpasse datoformater og omskrive til en annen formalitetsgrad.

Toneleie

Vi tilpasser setningsstruktur eller innlemmer bestemte fraser for å forbedre KI-generert innhold og sørge for at stilen samsvarer med toneleiet og identiteten til merkevaren din.

Bildebehandling

Teamet vårt kan utføre en kulturell analyse av bilder som er generert ved hjelp av KI-motorer. Denne tjenesten er optimal for selskaper som ønsker å skape tilpasset, visuelt innhold i stort omfang.

Skal vi snakke om ditt neste prosjekt?

Vi hjelper deg med å finne nyansene i menneskelig kommunikasjon – uten problemer.