Hvis du aldrig har haft behov for lokaliseringstjenester før, vil du måske være fristet til at gøre brug af dine egne medarbejdere, når en tekst skal oversættes. Denne mulighed virker umiddelbart attraktiv – du slipper jo for at ansætte en ekstern oversætter til opgaven – og du kan måske endda spare både tid og penge? Men faktisk har brug af uuddannede oversættere samme effekt som at tisse i bukserne for at holde varmen, og det skaber som oftest mere arbejde og besvær for dig senere hen.

Vi tager her et kig på en håndfuld gode grunde til, at det giver god mening at arbejde med et professionelt oversættelsesbureau. Der er selvfølgelig mange flere, men lad os starte med de vigtigste.

1. Oversættelse er et håndværk

Det er ekstremt nemt at antage, at en persons evne til at tale mere end ét sprog betyder, at personen også vil være en god oversætter. I mange situationer, fx ved bestilling af et måltid på en restaurant i udlandet eller forklaring i grove træk af et skilts betydning til en ven, er det nok at kunne to sprog. Men oversættelse kræver mere end blot at være i stand til at forstå to sprog.

Som med enhver form for tekstskrivning er oversættelse et håndværk, der ofte kræver en specifik uddannelse i kildesproget, længerevarende ophold i et land, hvor sproget tales, og flere års øvelse og udvikling i en relevant stilling. Forestil dig tekstproduktion på din virksomheds førstesprog – ville du betro enhver medarbejder arbejdet med at udarbejde markedsføringsmateriale og produktvejledninger? I disse situationer er det bedst at alliere sig med eksperter, og det samme gælder for oversættelse.

Professionelle oversættere oversætter som regel kun til deres modersmål. Hvis din medarbejderstab ikke huser den rette sprogkombination, betyder det, at dine ansatte kan komme ud for at skulle oversætte til deres andet- eller tredjesprog – hvilket bringer os videre til næste punkt.

2. Det er umuligt at kende kvaliteten af din oversættelse

Hvis du ikke selv taler de sprog, du har behov for at oversætte til, hvordan kan du så vurdere kvaliteten af dine medarbejderes arbejde? Kan du sikre dig, at stilistikken, brandpositioneringen eller endda stavningen og grammatikken er i orden? Dette er endnu vigtigere, hvis du beder en person om at oversætte til et sprog, der ikke er personens modersmål.

Lad os bruge engelsk som eksempel. De nordiske lande rangerer alle højt på internationale ranglister over engelskkundskaber. Børn lærer sproget både i skolen og derhjemme fra en ung alder, og de kan ofte opnå høje karakterer i sproget, inden de starter på universitetet. Norske undersøgelser viser dog, at mange norske afgangselever mangler de engelskkundskaber, der er nødvendige på universitetsniveau, hvor mange af undervisningsmaterialerne er på engelsk.

Når det gælder brugen af engelsk på arbejdspladsen, står de også over for udfordringer, fx  at blive opfattet som uforskammede, når de taler engelsk, på grund af manglende kendskab til kulturelle forskelle og til, hvilke udtryk der er passende at bruge i diverse kontekster.

Hvis du er en del af en nordisk virksomhed, der eksporterer til et engelsktalende land, er det risikabelt at benytte dig af din egen medarbejderstab til engelsksproget indhold. Som vi vil se nedenfor, kan konsekvenserne af en unøjagtig oversættelse være alvorlige.

3. Hverken din tid eller dine penge er godt givet ud

Ofte skal medarbejdere, der får oversættelsesopgaver, få dette arbejde til at passe ind med deres primære ansvarsområder. Deres stilling har måske slet intet med oversættelse eller endda tekstproduktion at gøre. Det betyder, at oversættelsen muligvis ikke får den tid og det fokus, der er nødvendigt for at skabe et professionelt resultat, og det øger den oversættende medarbejders arbejdsbyrde og stressniveau.

Du bør også overveje omkostningerne for din virksomhed. Det kan tage en uuddannet oversætter meget længere tid at oversætte en tekst sammenlignet med en professionel oversætter (tid, medarbejderen kunne bruge på andet arbejde), og du kan være nødt til at investere i sproglige ressourcer såsom ordbøger og specialgloselister. Fagfolk, der arbejder med oversættelse til daglig, har alle disse ressourcer lige ved hånden.

4. Oversættere har værktøjer, der gør arbejdet hurtigere

En oversættelses­virksomhed har størrelsen og tiden til at investere i løsninger, der forbedrer oversættelsernes kvalitet og konsistens og generelt reducerer produktionstiden. Professionelle oversættere bruger specialiserede CAT-værktøjer (Computer-Aided Translation), der giver dem mulighed for at fokusere på teksten uden at påvirke dokumentets formatering. Disse værktøjer giver også oversætterne adgang til to effektive funktioner, der gør en kæmpemæssig forskel for konsistensen: oversættelseshukommelser og termbaser.

En oversættelseshukommelse (også kaldet TM for Translation Memory) lagrer alle tidligere oversættelser inden for et specifikt emneområde – fx finans. Hvis du ofte oversætter en bestemt type dokument – det kunne eksempelvis være en kvartalsrapport, hvor kun et par tal og nogle få linjer med tekst ændres fra gang til gang – vil en TM reducere tidsforbruget dramatisk og forhindre gentagelse af det samme arbejde så meget som muligt. Oversættelses­virksomheder investerer i den infrastruktur, der kræves for at eje en TM, så du ikke behøver at gøre det.

En termbase (TB) fungerer som en særdeles specialiseret gloseliste. Oversættelses­virksomheder kan vedligeholde termbaser inden for et specifikt domæne, fxfinans eller lægemidler, for at spare tid for oversætterne, der ellers må bruge tid på at slå ord op i ordbogen og vedligeholde en nøjagtig, konsistent brug af termer. Oversættelses­virksomheder kan også oprette en TB, der er specifik for én kunde, hvilket betyder, at din interne terminologi og stilistik altid forbliver de samme.

Disse ressourcer skal vedligeholdes for fortsat at være effektive – hvilket oversættelses­virksomheder betragter som en god investering – men det kan vise sig at være ekstremt dyrt og komplekst for din virksomhed.

5. Intern oversættelse er ikke tilpasningsdygtig

Hvordan får du produceret oversættelser, hvis du beslutter dig for at udvide forretningen til et nyt geografisk område, og ingen af dine medarbejdere taler områdets officielle sprog? Du har to valgmuligheder: Vælg en ekstern udbyder, eller ansæt en medarbejder, der taler sproget. Hvis arbejdsmængden er beskeden, er den sidste valgmulighed næppe en god investering. Oversættelses­virksomheder huser uddannede, betroede interne og eksterne sprogmedarbejdere, der står klar til at producere oversættelser til næsten ethvert sprog, du måtte have behov for, så du slipper for besværet med at ansætte din egen oversætter.

Et andet scenarie kunne være en forøget mængde af indhold. Hvis du oplever en pludselig stigning i mængden af indhold, der skal oversættes, fx brugsvejledninger, supportartikler og markedsføringsmateriale til en ny produktlancering, kan oversættelse blive et fuldtidsarbejde for den medarbejder, du har uddelegeret arbejdet til. Hvis arbejdsbyrden falder efter lanceringen, vender din medarbejder tilbage til sine daglige opgaver, som i mellemtiden er blevet forsømt.

Udover at være en økonomisk ufornuftig beslutning kan disse vekslende arbejdsbyrder og ansvarsområder medføre arbejdsrelateret stress og angst og tilmed påvirke andre medarbejdere negativt, når de skal overtage din oversætters daglige opgaver.

6. Fejl kan koste dig kunder og skade dit omdømme

Vi har alle oplevet dårlige oversættelser – fx på restauranter i udlandet, der tilsyneladende serverer testikler og stykker af gamle dæk. Tænk på, hvordan det var for dig som gæst. Du grinede måske af det først, men var du i stand til at tyde, hvad meningen egentlig var? Endte du med at bestille den ret, som efter menuens udsagn var lavet af fiskeslim?

I andre situationer kan konsekvenserne af oversættelsesfejl være mere alvorlige. En upassende tone, fx ved brug af banden eller slang i en forkert kontekst, kan støde dine kunder og nedbringe salget. På sociale medier kan en meget formel fremfærd faktisk medføre, at dine følgere mister interessen for din side.

Ved ikke at bruge en professionel oversætter giver du brugere uden for dit hjemmemarked en andenrangs­oplevelse.

Fejloversættelse af terminologi kan forvirre brugerne (vi har sandsynligvis alle på et tidspunkt prøvet at følge en dårligt oversat brugsvejledning til et stykke elektronik) og øge antallet af supportsager, fordi kunderne ikke får stillet de nødvendige værktøjer til rådighed.

Upræcise eller dårligt formulerede kontraktbestemmelser kan medføre forskellige fortolkninger af vilkårene og betingelserne, hvilket potentielt kan betyde større udgifter for dig og forringe forholdet til dine kunder og leverandører.

I værste fald kan dårlige oversættelser føre til alvorlige sikkerhedsrisici, hvis de farer, der er forbundet med dit produkt, ikke forklares tydeligt nok. Disse fejl kan medføre personskade eller beskadigelse af ejendom og kan udsætte dig for betydelige juridiske risici.

Professionelle oversættere ved, hvilke termer de skal bruge for at indfri dine kunders forventninger og sikre overholdelse af lovgivningen. Hvis kundeoplevelsen er en af din virksomheds kerneværdier, bør du overveje følgende: Ved ikke at bruge en professionel oversætter giver du brugere uden for dit hjemmemarked en andenrangsoplevelse.


Oversættelse er et trin, der sommetider springes over, i skabelsen af en fantastisk oplevelse, ligegyldigt hvor dine kunder befinder sig. For at undgå faldgruberne, der er nævnt ovenfor, bør du implementere lokalisering på et tidligt stadie og overveje at lade en betroet udbyder håndtere dit oversættelsesarbejde for dig. Udover at beskytte dit brand og holde dine kunder tilfredse sparer du på lang sigt både tid og penge.

Brancherelaterede emner, Projektledelse, Tips til oversættelse