Redigering

Når vi taler om redigering, anvender vi overordnet set termen om en separat gennemgang af en tekst.

Mange af STP’s kunder bruger imidlertid termen ”redigering”, når de omtaler det, vi i STP kalder ”korrekturlæsning ” svarende til det engelske ”revision” i henhold til den terminologi, der anvendes i BS EN 15038-standarden. Hvis dette fremgår tydeligt af kommunikationen med kunden, udfører vi det, vi kalder ”korrekturlæsning”, selvom kunden refererer til det som ”redigering” og anvender dette ord i sin ordrebekræftelse. I tvivlstilfælde forsøger vi altid at afklare spørgsmålet, før vi går i gang med opgaven.

Når STP udfører ”redigering”, som vi fortolker det, betyder det en separat gennemgang af en tekst og implementering af nødvendige rettelser, uanset om teksten måtte være oversat fra et andet sprog. Hvis der rent faktisk er tale om en oversættelse, omfatter vores redigeringsopgave ikke sammenligning af teksten med en kildetekst.

STP’s redigeringsansvarlige retter alle fejl i betydning, forståelse, stavning, grammatik og tegnsætning og kontrollerer samtidig, at teksten er utvetydig og flyder godt. Derudover tilstræbes en forbedring af stil og idiomatisk kvalitet, hvis det er nødvendigt. Hvis der foreligger instruktioner om det, kan den redigeringsansvarlige også vurdere tekstens egnethed til den tilsigtede målgruppe, om teksten har den rette længde, om den indeholder de påkrævede indledende sider, bilag, fodnoter og termliste, samt hvilke eventuelle illustrationer der bør være medtaget.

Den redigeringsansvarlige sørger for, at dokumentets indhold og struktur er balanceret og logisk, at overskrifterne tjener formålet og er tydelige, at sætningerne og afsnittene har en passende længde, og at stavemåder, stil og udformning er konsekvent i hele teksten.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.