Færdiggørelse

Hos STP anvender vi konceptet ”færdiggørelse” af en oversættelse.

Dette trin optræder ikke klart defineret eller anført i 15038-standarden, men det nævnes i forbindelse med korrekturlæsning, at korrekturlæserens anbefalinger skal tages med i betragtning, når nødvendige rettelser indføres i oversættelsen.

Hos STP indfører korrekturlæseren normalt sine ændringer i oversættelsesfilen løbende under læsningen. Vores ”færdiggørelse” består så i, at den oprindelige oversætter gennemgår og overvejer de ændringer, der er foretaget i oversættelsen, sammen med eventuelle supplerende kommentarer, observationer eller anbefalinger, korrekturlæseren måtte have angivet.

Først foretages der en gennemgang af korrekturlæserens ændringer for at sikre, at de alle er korrekt implementeret, og der tages hensyn til eventuelle kommentarer, observationer eller anbefalinger. Derefter udfører færdiggøreren en stavekontrol og yderligere mekanisk kvalitetskontrol af oversættelsen, før vedkommende underretter projektlederen om, at opgaven er færdig.

Af og til integreres færdiggørelsen i korrekturlæsningen, dvs. at korrekturlæseren fungerer som både korrekturlæser og færdiggører. Herved træffer korrekturlæseren de endelige beslutninger vedrørende spørgsmål, som oversætteren ellers ville blive gjort opmærksom på i form af kommentarer, observationer eller anbefalinger.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.