Redigering

Når vi snakker om redigering, bruker vi normalt dette begrepet om gjennomgang av en tekst i seg selv.

Mange av STPs kunder bruker imidlertid uttrykket «redigering» om det vi hos STP kaller «kontrollesing» i tråd med terminologien som brukes i den europeiske EN 15038-standarden. Hvis det går klart fram av kommunikasjonen med kunden, utfører vi alltid «kontrollesing» selv om kunden kaller det «redigering» og bruker dette uttrykket i ordrebekreftelsen. Hvis det foreligger tvil, søker vi alltid å klargjøre dette før vi starter på oppgaven.

Når STP foretar «redigering» slik vi forstår det, betyr det en gjennomgang av teksten i seg selv, og implementering av eventuelle nødvendige rettelser uavhengig av om teksten er oversatt fra et annet språk. Selv om det gjelder en oversettelse, vil redigeringsoppgaven ikke omfatte sammenlikning med kildeteksten.

Den redigeringsansvarlige retter alle stavefeil, grammatiske feil og tegnsettingsfeil, og sjekker også tekstens presentasjon, nøyaktighet, innhold, klarhet og flyt. Om nødvendig prøver vedkommende også å forbedre stil og idiomatisk kvalitet. Hvis det foreligger instruksjoner om dette, kan den redigeringsansvarlige også vurdere om teksten er egnet for den tiltenkte målgruppen, om den ser ut til ha en passende lengde, at den inneholder de nødvendige innledende sider, fotnoter og termliste, og hvilke illustrasjoner som bør være inkludert, om noen.

Den redigeringsansvarlige sørger for at dokumentets innhold og struktur er balansert og logisk, overskrifter er tilstrekkelige og tydelige, setninger og avsnitt har passende lengde samt at stavemåte, stil og design er enhetlig i hele teksten.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.