Oversettelse

I samsvar med STPs sertifisering etter BS EN 15038-standarden, utfører vi oversettelser som en profesjonell fagdisiplin. Vi har ikke tillatelse til å sitere direkte fra EN 15038-standarden, så det følgende er en omskriving av standardens ordlyd.

Oversetteren overfører meningen i kildespråket til målspråket for å produsere en tekst som er i samsvar med reglene i målspråkets lingvistiske system, og som oppfyller relevante prosjektinstruksjoner.

I løpet av hele prosessen er oversetteren oppmerksom på det følgende:

  • a) hensiktsmessig terminologi for fagområdet, eventuell kundespesifikk terminologi eller annen fremskaffet terminologi samt enhetlig bruk av terminologi i hele oversettelsen
  • b) grammatikk, inkludert syntaks, staving, tegnsetting, typografisk syntaks og diakritiske tegn
  • c) tekstbinding og fraseologi
  • d) samsvar med eventuelle språklige retningslinjer for oppdraget, inkludert register og språkvarianter
  • e) lokale konvensjoner og regionale standarder
  • f) formatering, dvs. at formateringen i måldokumentet tilsvarer formateringen i kildedokumentet
  • g) tiltenkt målgruppe og formål for oversettelsen

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.