Korrekturlesing / siste sjekk

«Korrekturlesing» defineres i den europeiske EN 15038-standarden i ordets opprinnelige betydning slik det brukes om typografi og trykking, dvs. sjekking av dokumenter før trykking.

Mange av STPs kunder bruker uttrykket «korrekturlesing» om det vi hos STP kaller «kontrollesing» i tråd med terminologien som brukes i den europeiske EN 15038-standarden. Hvis det går klart fram av kommunikasjonen med kunden, utfører vi alltid «kontrollesing» selv om kunden kaller det «korrekturlesing» og bruker dette uttrykket i ordrebekreftelsen. Hvis det foreligger tvil, søker vi alltid å klargjøre dette før vi starter på oppgaven.

Noen kunder ber oss om å utføre korrekturlesing av dokumenter i ordets tradisjonelle betydning, uavhengig av om vi har oversatt teksten eller ei. Vi bistår gjerne med slike oppgaver, forutsatt at oppgavens omfang blir avtalt på forhånd.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.