1 Johdanto

Tämän kääntäjän oppaan tarkoituksena on antaa käännöstyön kannalta olennaista kielioppia ja tyyliä koskevat yleisohjeet, joita sovelletaan Sandbergilla.

Ohjeiden noudattaminen on tärkeää, jotta varmistetaan kaikkien käännösten luettavuus, sujuvuus ja kieliopillinen moitteettomuus. Tämä paitsi parantaa Sandbergin toimittamien käännösten laatua, myös auttaa lyhentämään kielentarkistukseen kuluvaa aikaa.

Tärkeää: Esimerkeissä lähdekieli on englanti, mutta samat ohjeet pätevät lähdekielestä riippumatta.

Tärkeää: Jotkin ”Väärin”-sarakkeiden esimerkit ovat kieliopillisesti oikein ja niitä voidaan käyttää eri konteksteissa, mutta niitä on vältettävä kyseisissä käyttöyhteyksissä tyylillisistä ja idiomaattisista syistä.

2 Yleisiä suosituksia

2.1 Looginen lauserakenne

Aseta tiedot loogiseen järjestykseen. Ohjeet on annettava siinä järjestyksessä, missä käyttäjän on ne suoritettava.

EnglantiVäärinOikein
Use the welding material AWS A5.28-96:ER100S-G to repair the area. Käytä hitsausainetta AWS A5.28-96:ER100S-G alueen korjaamiseen. Korjaa alue hitsausaineella AWS A5.28-96:ER100S-G.
Select Preferences - User Settings in the Tools menu. Valitse Määritykset > Käyttäjäasetukset Työkalut-valikosta. Valitse Työkalut-valikosta Määritykset > Käyttäjäasetukset.

2.2 Yhdenmukaisuus

Yhdenmukaisuus – se, että samasta asiasta käytetään aina samaa nimitystä ja että samat asiat sanotaan aina samalla tavalla – on äärimmäisen tärkeää teknisissä käännöksissä. Mitä yhdenmukaisempia käännökset ovat, sitä parempi on myös laatu, ja sitä vähemmän työtä kuluu esimerkiksi käännösten päivityksiin.

Yhdenmukaisuus ei koske pelkästään termejä vaan myös lauserakennetta. Toistuvien tekstielementtien, kuten vaiheittaisten ohjeiden, on oltava rakenteeltaan samanlaisia.

Jos jokin fraasi esiintyy asiakirjassa useammin kuin kerran, se on käännettävä täsmälleen samalla tavalla koko asiakirjassa.

2.3 Omistuspronominit ja -liitteet

Omistuspronominien käyttöä kannattaa välttää. Suomessa niiden sijaan voidaan käyttää omistusliitettä. Niitäkin on käytettävä varoen, sillä niiden liiallinen käyttö voi haitata tekstin sujuvuutta. Usein viittaus ”omistajuuteen” voidaan jättää myös kokonaan pois.

EnglantiVäärinOikein
For further information, consult your XXX dealer. Lisätietoja saat sinun XXX-edustajaltasi.
TAI
Lisätietoja saat sinun XXX-edustajalta.
Lisätietoja saat XXX-edustajaltasi.
TAI
Lisätietoja saat XXX-edustajalta.
TAI
Lisätietoja saa XXX-edustajalta.
With the new base, you can stabilise your camera when taking pictures. Uuden jalustan avulla sinä voit pitää kamerasi vakaana kuvauksen aikana. Uuden jalustan avulla voit pitää kamerasi vakaana kuvauksen aikana.
TAI
Uuden jalustan avulla kameran voi pitää vakaana kuvauksena aikana.

2.4 Valinnainen monikko

Valinnaista monikkoa (esim. ”item(s)”) on vältettävä. Suomen monikko ei sulje pois sitä, että kohteita olisikin vain yksi.

EnglantiVäärinOikein
Replace the damaged hose(s). Vaihda vioittunut/vioittuneet letku(t). Vaihda vioittuneet letkut.

2.5 Tyyliohjeita ja -suosituksia

2.5.1 Suluissa olevien sanojen taivutus

Taivuta suluissa olevia sanoja, jos mahdollista.

EnglantiVäärinOikein
(See Figure 1) (katso kuva 1) (katso kuvaa 1)

2.5.2 Internet vai internet

Internet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, ellei asiakkaan referenssimateriaalissa ole toisin, ja intranet aina pienellä alkukirjaimella.

2.5.3 Tyyli ja rekisteri

Käytä asiateksteissä aina asiatyylisiä ilmauksia ja rekisteriä. Englannissa käytetään usein superlatiivisia ilmauksia, jotka eivät vaikuta luontevilta suomessa.

EnglantiVäärinOikein
Our tool collection offers the widest and greatest choice in the world, for every purpose you can think of! Tarjoamme maailman laajimman ja mahtavimman työkaluvalikoiman kaikkiin tarkoituksiin, mitä voit suinkin keksiä! Erittäin kattava työkaluvalikoima kaikkiin tarkoituksiin
ProTyre: The ultimate performing tyre for the wildest terrain conditions ProTyre: Uskomattoman suorituskyvyn rengas villeimpiinkin maastoihin ProTyre: Erittäin suorituskykyinen rengas vaikeimpiinkin maasto-olosuhteisiin

2.5.4 Käytä-sanan käyttö

Käytä-sanan ylenmääräistä käyttöä on vältettävä. Sen voi usein korvata esim. kuvaavalla verbillä, joita on muutenkin parempi käyttää substantiivirakenteiden sijaan.

EnglantiVäärinOikein
1. Use a soft brush for cleaning the parts before the next step. 1. Käytä osien puhdistukseen pehmeää harjaa ennen seuraavaa vaihetta. 1. Puhdista osat pehmeällä harjalla ennen seuraavaa vaihetta.
Use the arrow keys to select the command. Käytä nuolinäppäimiä komennon valitsemiseen. Valitse komento nuolinäppäimillä.
Adjust the volume by using the controller. Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä säädintä. Säädä äänenvoimakkuutta säätimellä / säätimen avulla.
Use the screen to guide you in sliding the rod in place. Käytä näyttöä apuna tangon liu’uttamiseksi paikalleen. Liu’uta tanko paikalleen näytön avulla.

2.5.5 Koskien/liittyen

Koskien-/liittyen-muotoja on hyvä välttää.

EnglantiVäärinOikein
Currently no additional information is available concerning this recall Tällä hetkellä tätä korjauskutsua koskien ei ole saatavissa lisätietoja. Tällä hetkellä ei ole saatavana tätä korjauskutsua koskevia lisätietoja.
TAI
Tällä hetkellä ei ole saatavana lisätietoja, jotka koskevat tätä korjauskutsua.
Currently no additional information is available relating to this recall Tällä hetkellä tähän korjauskutsuun liittyen ei ole saatavissa lisätietoja. Tällä hetkellä ei ole saatavana tähän korjauskutsuun liittyviä lisätietoja.
TAI
Tällä hetkellä ei ole saatavana lisätietoja, jotka liittyvät tähän korjauskutsuun.

2.5.6 Asennus ja irrotus

Teknisissä teksteissä osat yleensä ytimekkäästi ”asennetaan” ja ”irrotetaan” sekä ”asetetaan”. Näillä voi korvata monenlaisia termejä, joita käytetään englanninkielisissä teksteissä.

EnglantiVäärinOikein
Screw the bolts into the frame. Ruuvaa pultit kiinni runkoon. Asenna pultit runkoon.
Remove the shield and set it aside. Poista suojus ja pane se pois tieltä. Irrota suojus ja aseta se sivuun
Replace the cover of the display unit. Laita kansi takaisin paikalleen näyttöyksikköön. Asenna näyttöyksikön kansi.
Push the batteries in the battery compartment. Työnnä paristot paristolokeroon. Aseta paristot paristolokeroon.

2.5.7 Sähköt ja putket

Muistisääntö osien kiinnitykseen: sähköt kytketään ja putket liitetään. Sähkökytkennöissä ”liitin” on johdossa tai kaapelissa oleva osa, joka kytketään laitteessa olevaan ”liitäntään”.

EnglantiVäärinOikein
Connect the larger connector of the red cable to the connector marked “AUX” in the device. Liitä punaisen kaapelin suurempi kytkin liittimeen, joka on merkitty laitteeseen “AUX”. Kytke punaisen kaapelin suurempi liitin laitteen AUX-liitäntään.
Connect the pipe fittings and torque to specifications Kytke putkiliitokset ja kiristä ohjearvojen mukaan. Liitä putket ja kiristä ohjearvojen mukaan.

2.5.8 Lyhyt muoto otsikoissa

Otsikoissa pyritään käyttämään lyhyttä muotoa.

EnglantiVäärinOikein
Installing the Engine Moottorin asentaminen Moottorin asennus

2.5.9 Sekä-että

Mieti, voiko sekä-että-ilmauksen korvata ja-sanalla.

EnglantiVäärinOikein
Pour equal amounts of liquid into both the first and the second tank. Kaada liuosta yhtä paljon sekä ensimmäiseen että toiseen säiliöön. Kaada liuosta yhtä paljon ensimmäiseen ja toiseen säiliöön.

2.5.10 Kanssa-sanan käyttö

Kanssa-sanaa käyttävän ilmaisun voi lähes aina muotoilla paremmin.

EnglantiVäärinOikein
Please return the form with any other documents. Palauttakaa lomake mahdollisten muiden asiakirjojen kanssa. Palauttakaa lomake ja mahdolliset muut asiakirjat.
Align the bolt with the hole. Kohdista pultti reiän kanssa. Kohdista pultti reikään.
TAI
Kohdista pultti ja reikä.

2.5.11 Sisä- ja ulkopaikallissijat

Suositus on edelleen käyttää sisäpaikallissijoja esim. seuraavissa.

EnglantiVäärinOikein
Check the reading shown on the second screen. Tarkista toisella näytöllä näkyvä lukema. Tarkista toisessa näytössä näkyvä lukema.
Find more information on our Website at: www.site.com. Lisätietoja on WWW-sivustolla osoitteessa www.site.com. Lisätietoja on WWW-sivustossa osoitteessa www.site.com.

2.5.12 Määrittää vs. määritellä

Määritellä-sanaa käytetään usein väärin. Vertaa seuraavia (Kielitoimiston sanakirja):

määrittää 1. ottaa selville t. todeta esim. mittaamalla, päättelemällä, tuntomerkkien perusteella; tunnistaa. Määrittää kappaleen paino, seoksen kuparipitoisuus. Määrittää sijainti kompassin avulla. Vahinkojen suuruutta ei ole vielä määritetty. Taudin määrittäminen. Määrittää kasvi, hyönteinen. 2. ilmaista täsmällisesti, kiteyttää, rajata. Määrittää kantansa jhk. Ohjesäännössä määritettiin koulupiirien rajat. Harjoitteluajalta maksetaan sopimuksessa määritetty palkka. Kolme kehän pistettä määrittää ympyrän.

määritellä1. esittää määritelmä, definioida. Tätä käsitettä ei ole laissa määritelty. Määritellä, mitä sähkö on. 2. luonnehtia, muotoilla, ilmaista sanoin. 2. Puolue määritteli toimintalinjansa. Määritteli kantansa epäselvästi. Vaikeasti määriteltävä tunne. 3. kartettavaa käyttöä. Tauti määriteltiin [paremmin: määritettiin] vihurirokoksi. Määritellä [paremmin: määrittää] seoksen koostumus. Tilanteen määrittelemä [paremmin: määräämä] ratkaisu.

VäärinOikein
Toimituskohtaisessa asiakaskokoonpanopiirustuksessa määritellään toimitettavien jalkalaattojen tyypit ja koot Toimituskohtaisessa asiakaskokoonpanopiirustuksessa määritetään toimitettavien jalkalaattojen tyypit ja koot.
Asennuskansio määritellään napsauttamalla Selaa ja valitsemalla valintaikkunasta haluttu kansio. Asennuskansio määritetään napsauttamalla Selaa ja valitsemalla valintaikkunasta haluttu kansio.

2.5.13 Substantiivitauti

Mieti, voiko merkityksettömän verbin + substantiivin korvata kuvaavalla verbillä. Tällaisia merkityksettömiä verbejä ovat mm. suorittaa, tehdä, käyttää ja toteuttaa. Jos monimutkaista asiaa käsittelevässä virkkeessä on kieliopillisena predikaattina vain "on" tai "ovat", niin varsinainen asia on piilotettu -minen-loppuisiin verbinmuotoihin tai sitten substantiiveihin. Muistisääntö: Teetkö jotain vai toteutatko tekemistoiminnon suorittamista? (J. Korpela)

VäärinOikein
Paras tapa laitteen testauksen suorittamiseen on varmistaa pakkauksen avaamattomuus ja käyttää sitten apukahvaa pakkauksen upottamiseen säiliöön. Paras tapa testata laite on varmistaa, että pakkausta ei ole avattu, ja upottaa pakkaus säiliöön apukahvalla.
Vertailuryhmän puuttuminen estää tuloksien luotettavan selvittämisen. Jos vertailuryhmää ei ole, tuloksia ei voida selvittää luotettavasti.
Laitteen kalibroiminen voidaan suorittaa sisätiloissa. Laite voidaan kalibroida sisätiloissa.
Pakkauksen avaamiseen ei saa käyttää saksia tai muita teräesineitä. Pakkausta ei saa avata saksilla tai muilla teräesineillä.
Nokian nykyiset Windows-puhelimet eivät ole päivitettävissä Windows 8 -alustalle. Nokian nykyisiä Windows-puhelimia ei voi päivittää Windows 8 -alustalle.

2.5.14 Pistoke

Pistoke-sanaa käytetään usein väärin. Kielitoimiston sanakirjan mukaan pistoke on 1. sähk. liitäntäjohdon osa, jolla johto liitetään sähkölaitteeseen. Kojepistoke.2. yleisk. = pistotulppa.

EnglantiVäärinOikein
You can operate the audio system and the accessory power sockets in this position. Audiojärjestelmää ja lisävarustepistokkeita voi käyttää tässä asennossa. Audiojärjestelmää ja lisävarusteliitäntää voi käyttää tässä asennossa.
The telephone line cord must be connected to the socket on the machine marked LINE Puhelinjohto on kytkettävä laitteen pistokkeeseen, jossa on merkintä LINE. Puhelinjohto on kytkettävä laitteen liitäntään, jossa on merkintä LINE.

2.5.15 Valinnainen vs. lisävaruste

Englannin termit ”optional” ja ”option” käännetään teknisissä teksteissä hyvin usein väärin sanalla ’valinnainen’, kun tarkoitetaan erikseen hankittavaa ja asennettavaa maksullista lisävarustetta.

EnglantiVäärinOikein
Hydraulic brakes (option) Hydraulinen jarru (valinnainen) Hydraulinen jarru (lisävaruste)
Tachometer is optional. Käyntinopeusmittari on valinnainen. Käyntinopeusmittari on lisävaruste.

2.5.16 bps ja bit/s

Englannin lyhenteet bps ja bit/s, jotka kuvaavat tiedonsiirtonopeutta bitteinä sekunnissa, käännetään b/s.

EnglantiOikein
8 Mbps 8 Mb/s
33.6 Kbit/s 33,6 kb/s

2.5.17 Päälle / pois päältä sekä päällä

Panna/kytkeä päälle ja panna/kytkeä pois päältä sekä olla päällä ovat puhekielisiä ilmauksia. Niitä käytetään valitettavan usein teknisissäkin teksteissä, kun tarkoitetaan virran kytkemistä tai katkaisemista, jonkin laitteen tai ominaisuuden käynnistämistä, kytkemistä käyttöön tai kytkemistä pois käytöstä sekä jonkin laitteen tai ominaisuuden käytössä tai toiminnassa oloa tai toimintaa. Myös sähkölaitteen sammuttamisen voi useimmiten korvata virran katkaisemisella (ellei kyseinen laite ole tulessa!).

VäärinOikein
Pane soitin päälle. Kytke soittimeen virta.
Kytke lukitustoiminto pois päältä. Kytke lukitustoiminto pois käytöstä.
Varmista, että ilmaisin on päällä. Varmista, että ilmaisin toimii.
Varmuuslukitusten on oltava päällä. Varmuuslukitusten on oltava käytössä.
Sammuta leivänpaahdin. Katkaise leivänpaahtimesta virta.

2.5.18 Kunnolla vs. huolellisesti tai oikein

Tehdä jotain ”kunnolla” on parempi tehdä ”huolellisesti” tai ”oikein” teknisissä teksteissä ja asiateksteissä.

VäärinOikein
Kiristä ruuvit kunnolla. Kiristä ruuvit huolellisesti.
Tarkista, että asetukset näkyvät kunnolla myös toisessa näytössä. Tarkista, että asetukset näkyvät oikein myös toisessa näytössä.

2.5.19 ja/tai

Pyri välttämään englanninkielisissä teksteissä toisinaan tiuhaankin viljellyn ilmaisun ”and/or” kääntämistä kirjaimellisesti ”ja/tai” muissa kuin kaikkein teknisimmissä teksteissä. Useimmissa konteksteissa huomaa jo lyhyen harkinnan jälkeen, että jompikumpi (useimmiten ”tai”) riittää mainiosti.

VäärinOikein
Käyttäjätunnus ja/tai salasana unohtunut Käyttäjätunnus tai salasana unohtunut

3 Verbeistä

3.1 Aktiivirakenteet ja passiivirakenteet

Suorien ohjeiden ja kehotusten on oltava yksikön toisessa persoonassa teknisissä käännöksissä, kuten käyttö- ja huolto-oppaissa, huoltotiedotteissa, ohjetiedostoissa jne.

EnglantiVäärinOikein
Adjust the left side rear view mirror 1 so the left side of the cab can be seen. Vasemmanpuoleinen taustapeili 1 säädetään niin, että ohjaamon vasen puoli voidaan nähdä. Säädä vasemmanpuoleinen taustapeili 1 niin, että näet ohjaamon vasemman puolen.

Passiivia käytetään yleisissä ohjeissa, toiminnan kuvauksissa jne.

EnglantiVäärinOikein
You should do this every time you start the engine of your vehicle. Tee näin aina, kun käynnistät ajoneuvon moottorin. Näin on tehtävä aina, kun ajoneuvon moottori käynnistetään.
You can open the various menu points using the navigation buttons. Voit siirtyä valikkovaihtoehdosta toiseen nuolipainikkeilla. Valikkovaihtoehdosta toiseen voi siirtyä nuolipainikkeilla.

Sopimusteksteissä englanninkielessä käytetyn ”You”-muodon voi korvata suomessa ”käyttäjällä” tai ”asiakkaalla” tai passiivilla.

EnglantiVäärinOikein
XXX grants you a limited, non-exclusive license to use the Software. XXX myöntää sinulle rajoitetun, yksinoikeudettoman käyttöoikeuden Ohjelmistoon. XXX myöntää käyttäjälle rajoitetun, yksinoikeudettoman käyttöoikeuden Ohjelmistoon.
You agree that – – Sinä hyväksyt, että – – Asiakas hyväksyy, että – –
You receive no rights or license under any patents, – – Sinä et saa käyttöoikeutta tai muita oikeuksia mihinkään patenttiin, – – Käyttöoikeutta tai muita oikeuksia ei anneta mihinkään patenttiin, – –

Vaikka teitittely on tulossa muotiin ja lähdekieli (esim. ranska) saattaa käyttää sitä, käytä sinuttelua. Virallisissa kirjeissä ja vastaavissa on kuitenkin käytettävä teitittelyä. Epävarmoissa tapauksissa asiakkaan käytännön näkee usein referenssimateriaaleista.

EnglantiVäärinOikein
Replace the seal. Vaihtakaa tiiviste. Vaihda tiiviste.
Please return the application with any other documents to the President's office. Palauta hakemus ja mahdolliset muut asiakirjat presidentin toimistoon. Palauttakaa hakemus ja mahdolliset muut asiakirjat presidentin toimistoon.

Puhekieleen hiipinyttä ”sinä-passiivia” on kartettava.

3.2 Nollasubjekti vai passiivi? (voi tehdä vs. voidaan tehdä)

Kun subjektia ei haluta ilmaista tai kun halutaan ilmaista yleistystä, voidaan käyttää joko nollasubjektia tai yksipersoonaista passiivia.

Passiivia niin kuin nollapersoonaakin käytettäessä voidaan tarkoittaa puhetilanteen osallistujia. Passiivi sopii tilanteisiin, joissa on mukana useampia ihmisiä, nollapersoona yksilöä koskeviin.

Samoin kuin nollasubjekti, myös passiivilause voi ilmaista yleistyksen. Passiivi eroaa tässä nollapersoonasta siten, että se esittää asian sellaisena kuin se yleensä ihmisten keskuudessa tapahtuu, kun taas nollapersoona esittää sen (ketä tahansa) yksilöä koskevana ehtona.

Voida-verbiä käytettäessä on usein hyvin vähän eroa passiivin (a) ja nollapersoonan (b) välillä.

(a) Jos se on rakennevika, joksi sitä luulen, asia voidaan korjata nopeasti. | – – eihän lääketieteestä nykyisessä mielessä tuolloin vielä voitu puhuakaan.
(b) Asian voi korjata nopeasti. | Eihän lääketieteestä tuolloin vielä voinut puhuakaan.

Nollapersoona esittää asian yksilön, passiivi pikemminkin joukon kannalta.

Passiivimuotoinen modaaliverbi esiintyy myös silloin, kun menneitä ilmiöitä tarkastellaan ilman että puhujan tai kuulijan oletettaisiin samastuvan aiempiin toimijoihin.

Tarkempia tietoja ja esimerkkejä on Isossa suomen kieliopissa.

Vaikka kielioppisääntöjen pohjalta ei voida antaa tiukkaa, pakottavaa sääntöä, teknisissä teksteissä, käyttöohjeissa ja vastaavissa on yleensä suositeltavaa käyttää passiivia, varsinkin kun kyseessä on yleinen toiminnan kuvaus.

EnglantiOikein
Alternatively, the equipment can be installed on a concrete base. Laitteisto voidaan asentaa myös betonialustalle.
Enter the initial settings. These settings can be changed later on, if required. Anna alkuasetukset. Näitä asetuksia voi muuttaa myöhemmin tarvittaessa.

3.3 Imperatiivi

Käytä ohjeissa imperatiivia.

EnglantiVäärinOikein
You should check the original directive. Sinun pitää/täytyy/pitäisi/täytyisi tarkistaa alkuperäinen direktiivi. Tarkista alkuperäinen direktiivi.

3.4 Modaaliverbit, varsinkin englannin ”should” -rakenne

Englannin ”should” vastaa – varsinkin ohjeissa – suomessa usein välttämättömyyttä tai pakkoa, jossa voi usein käyttää esimerkiksi nesessiivistä verbiliittoa ”on tehtävä”. Käytä siksi konditionaalia vain silloin, kun merkitys todella on konditionaalinen.

EnglantiVäärinOikein
The pins should be vertical. Tappien tulisi olla pystysuorassa asennossa. Tappien on oltava pystysuorassa asennossa.
Calibration should be started with the frame inclinometer calibration. Kalibrointi pitäisi aloittaa rungon kaltevuusanturin kalibroinnilla. Kalibrointi on aloitettava rungon kaltevuusanturin kalibroinnilla.

3.5 Futuuri

Suomen kielessä ei ole erityistä futuurirakennetta (arkaaista ”on oleva” -tyyppistä rakennetta lukuun ottamatta), vaan sen sijaan käytetään preesensiä. Usein nähty tulla -rakenne on svetisismi, jota on vältettävä. Jos tulevaisuutta on tarpeen korostaa syystä tai toisesta, voidaan käyttää lisämääreitä.

EnglantiVäärinOikein
The Finnish language does not have and will not have a future tense. Suomen kielessä ei ole futuuria eikä tule olemaankaan. Suomen kielessä ei ole futuuria nyt eikä myöhemminkään.

3.6 Lauseenvastikkeet

Lauseenvastikkeita on käytettävä varoen, sillä ne usein tekevät tekstistä vaikeaselkoista. Lisäksi niitä on erittäin helppo käyttää väärin tai vähintään epäidiomaattisesti. Teknisissä teksteissä yleisin esimerkki tästä on finaalinen lauseenvastike (tehdäksesi).

EnglantiVäärinOikein
Press the button to open the hatch. Paina painiketta avataksesi luukun. Avaa luukku painamalla painiketta.
Use lower case to make the text easier to read. Käytä pieniä kirjaimia tehdäksesi tekstistä helpompaa lukea. Käytä pieniä kirjaimia, jotta tekstiä on helpompi lukea.

3.7 Subjektin ja predikaatin kongruenssi (mukautuminen)

Yleisimmin päänvaivaa tuottavat tapaukset, joissa subjektina on yksikkömuotoinen lukusana. Tähän voi käyttää muistisääntöä:

  • ”Kaksi varista istui aidalla”.

Tähän(kin) on kuitenkin poikkeus:

  • Jos subjektina olevaan lukusanaan liittyy määrite, joka ilmaisee, että kyse on tietystä, tunnetusta joukosta, tai kun lukusanailmauksesta itsestään tai muuten käy ilmi, että kyse on tietystä (määräisestä, jäännöksettömästä) kokonaisuudesta, predikaatti tulee kuitenkin yleensä monikkoon.

Eli jos tiedossa olisi, että paikalla ei ole lainkaan muita variksia (jotka istuisivat aidan sijaan vaikkapa oksalla), predikaatti tulisi monikkoon. Kongruenssin moninaiset säännöt on selvitetty täällä, ja sieltä löytyy selkeitä esimerkkejä tästä ja muista hankaluuksia aiheuttavista tapauksista.

4 Kirjoitusmerkit ja sovinnaiset merkinnät

Suomenkielisiä tekstejä kirjoitettaessa on noudatettava seuraavia käytäntöjä. Ne ovat erityisen tärkeitä tekniikan alan käännöksissä.

Tarkista oikeinkirjoitus aina ennen työn palauttamista Wordin automaattisella toiminnolla tai vastaavalla.

4.1 Välimerkit

4.1.1 Pilkku

Huomaa, että suomen pilkkusäännöt poikkeavat huomattavasti esimerkiksi englannista. Noudata aina suomen lauserakennetta, jotta tyyli pysyisi sujuvana. Tämä on erityisen tärkeää markkinointimateriaaleissa.

VäärinOikein
Laite antaa äänimerkin ja vihreä valo syttyy. Laite antaa äänimerkin, ja vihreä valo syttyy.
Kun kansi on asennettu, laite antaa äänimerkin, ja vihreä valo syttyy. Kun kansi on asennettu, laite antaa äänimerkin ja vihreä valo syttyy.
Asennettuasi kannen, laite antaa äänimerkin. Asennettuasi kannen laite antaa äänimerkin.
Asenna kansi, niin että vihreä valo näkyy. Asenna kansi niin, että vihreä valo näkyy.
Laite on valmis ja se antaa äänimerkin. Laite on valmis, ja se antaa äänimerkin.
Laitteen mukana toimitetaan opas, jossa on tarvittavat ohjeet, ja joka on säilytettävä laitteen yhteydessä. Laitteen mukana toimitetaan opas, jossa on tarvittavat ohjeet ja joka on säilytettävä laitteen yhteydessä.
Varmista kahvasta vetämällä, että luukku on kiinni, että salpa on paikallaan ja, että nestettä ei valu. Varmista kahvasta vetämällä, että luukku on kiinni, että salpa on paikallaan ja että nestettä ei valu.
Irtonaisia osia kuten ruuveja tai työkaluja ei saa jättää laitteen sisään. Irtonaisia osia, kuten ruuveja tai työkaluja, ei saa jättää laitteen sisään.
Hyvä asiakas,

Tämä korjauskutsu on tarkoitettu
Hyvä asiakas

Tämä korjauskutsu on tarkoitettu
Ystävällisin terveisin,
Huoltotiimi
Ystävällisin terveisin
Huoltotiimi
Englanninkielisissä opas- ja mainosteksteissä on joskus hyvin pitkiä rakenteita, joiden toistaminen tuottaa hengästyttäviä sivulauseiden rimpsuja, jotka voi jäsentää paremmin lähes aina, jos käyttää sopivassa kohdassa pistettä. Englanninkielisissä opas- ja mainosteksteissä on joskus hyvin pitkiä rakenteita, joiden toistaminen tuottaa hengästyttäviä sivulauseiden rimpsuja. Ne voi jäsentää paremmin lähes aina, jos käyttää sopivassa kohdassa pistettä.

Uusi sääntö pilkun käytöstä ja-sanan edellä: kun ”ja” yhdistää kahta täysin itsenäistä lausetta, pilkkua ei ole pakko käyttää. Esim. persoonapäätettä ei enää ole pakko pitää yhteisenä lauseenjäsenenä. Vanhaa sääntöä saa kyllä soveltaa, mutta tietysti yhtenäisesti yhdessä tekstissä. Esim. ennen: ”lähdin heti, ja juoksin koko matkan” - nyt myös: ”lähdin heti ja juoksin koko matkan”.

Tarkista pilkkusäännöt ajantasaisista lähteistä, kuten Kielikello ja Nykyajan kielenopas.

4.1.2 Ellipsi eli kolme pistettä (…)

Kolme pistettä kertoo, että lause on jäänyt kesken, ilmauksesta puuttuu jotain tai luettelo jatkuu. Käytä mieluiten varsinaista ellipsimerkkiä (alt+0133) kolmen erillisen pisteen sijaan. Ellipsiä voi käyttää ilmaisemaan vaihteluväliä teknisissä teksteissä tilanteessa, jossa muuten joutuisi käyttämään kahta ajatusviivaa tai miinus- ja plusmerkkiä peräkkäin.

Oikein
Lämpötila –30…–15 °C
Lämpötila –30…+15 °C

4.1.3 Yhdysmerkki (-)

Yhdyssana on jaettava yhdysmerkillä, jos yhdyssanan osa on numero, erisnimi, harvinainen vierassana, lyhenne, tms. Yhdysmerkki tulee, jos yhdyssanan alkuosan lopussa ja loppuosan alussa on sama vokaali, tai jos sanan yhdysosat ovat rinnasteisia.

Oikein
50-vuotisjuhla
euribor-korko
a-kirjain
DVD-soitin
parturi-kampaamo
linja-autoasema

Jos yhdyssanan alku- tai loppuosana on kaksi- tai useampiosainen sanaliitto, sanaliitto erotetaan välilyönnillä.

Oikein
Business Class -matkustaja
Dolby Digital -äänijärjestelmä
Tallenna nimellä -käsky
nyky -New York

Huomaa kuitenkin:

Oikein
drive-in-teatteri
video-CD-levy

Yhdysmerkin käyttö luetelmissa:

Oikein
P- ja D-arvot
Business Class- ja First Class -matkustajat
Paistiveitsi- ja -haarukkasarja
Dolby Digital-, Dolby Surround- ja Incredible Surround -äänijärjestelmät

Yhdysmerkin käyttö rivinvaihdon yhteydessä:

Oikein
Surround-
äänijärjestelmä
Incredible Surround
-äänijärjestelmä

4.1.4 Ajatusviiva (–, ”en dash”)

Ajatusviiva (Alt+0150) on yhdysmerkkiä (-) pitempi viiva. Sitä käytetään muun muassa rajakohtamerkinnöissä eli ääriarvoja, rajapaikkoja, osapuolia (esimerkiksi teoksen tekijöitä) tms. osoittavien sanojen ja numeroiden jäljessä. Jos luvut kirjoitetaan ääriarvoilmauksissa kirjaimin, käytetään ajatusviivaa. Huomaa, että tällaisessa käytössä ajatusviivan kummallakaan puolella ei ole välilyöntiä.

Oikein
0–12 euroa
vuosina 2000–2001
20 000 – 30 000
2 kg – 3 kg
Helsingin–Hämeenlinnan rata
kymmenen–seitsemäntoista kilpailijaa

Kun ajatusviiva osoittaa vaihteluväliä asiatekstissä, välillä-sanaa ei tarvita.

EnglantiVäärinOikein
The value should be between 30-40 Arvon on oltava välillä 30–40. Arvon on oltava 30–40.

Ajatusviivaa käytetään myös luetelman kohtien alussa.

EnglantiVäärinOikein
- Check that the value is correct - Varmista, että arvo on oikea. – Varmista, että arvo on oikea.

Ajatusviivaa käytetään myös varsinaisen miinusmerkin korvikkeena.

EnglantiVäärinOikein
Value is -30. Arvo on -30. Arvo on –30.

Englanninkielisessä tekstissä lisäyksen molemmilla puolilla käytetyn ajatusviivan voi suomenkielisessä tekstissä korvata sulkeilla ja tarvittaessa siirtää lisäyksen lauseen loppuun.

EnglantiVäärinOikein
Please return the old emission label – if still in place – back to the dealer. Vanha päästömerkintä – jos se on yhä paikallaan – on palautettava jälleenmyyjälle. Vanha päästömerkintä on palautettava jälleenmyyjälle (jos merkintä on yhä paikallaan).

Otsikoissa ja vastaavissa käytetyn ajatusviivan voi usein korvata kaksoispisteellä.

EnglantiOikein
Wheels – Grease once a month Pyörät: rasvattava kuukausittain

Joskus on käytettävä ajatusviivan (tai miinusmerkkinä käytetyn ajatusviivan) sijaan yhdysmerkkiä (eli "tavuviivaa"), esimerkiksi asiakkaan ohjeiden niin edellyttäessä tai jos kyseessä on verkossa julkaistava teksti tai jos teksti on tietokonekoodia.

4.1.5 Lainausmerkit

Käytä kaarevia lainausmerkkejä, jotka ovat molemmilla puolilla mallia "99" (Alt+0148). Joskus on käytettävä suoria lainausmerkkejä, esimerkiksi asiakkaan ohjeiden niin edellyttäessä tai jos kyseessä on verkossa julkaistava teksti tai jos teksti on tietokonekoodia. Jos lainauksen sisällä on lainaus, jälkimmäisessä käytetään puolilainausmerkkejä "9" eli ’ (Alt+0146).

EnglantiOikein
"Recent financial market turbulence has focused attention on the financial strength of businesses of all kinds," Owens said. ”Rahoitusmarkkinoiden viimeaikainen kuohunta on saanut yritykset kaikilla toimialoilla kiinnittämään entistä enemmän huomiota liiketoimintansa rahoitukseen”, Owens jatkaa.
"We can refocus our efforts on those we are here to serve: our customers." ”Pystymme taas keskittymään pääasiaan: asiakkaisiimme.”
XMP "pdfaExtension:schemas" is not "rdf:Bag" XMP "pdfaExtension:schemas" ei ole "rdf:Bag"

4.1.6 Piste

Pisteen perään tulee yksi välilyönti. Esimerkiksi englanninkielisissä teksteissä on usein lauseiden välissä kaksi välilyöntiä. Varmista työn lopuksi, että tällaisia kaksoisvälilyöntejä ei ole. Toisin kuin yleensä desimaaliluvuissa, pilkun sijaan käytetään pistettä autojen moottorin litratilavuuksissa sekä ohjelmistojen versioissa.

EnglantiOikein
3.5 l diesel 3.5 l diesel
Starting from program version 10.3 Ohjelmaversiosta 10.3 alkaen

4.1.7 Puolipiste

Puolipistettä käytetään suomessa harvoin, ja usein sen sijaan voidaan käyttää pilkkua tai pistettä.


4.1.8 Vinoviiva

Vinoviivalla erotetaan kaksi vaihtoehtoa. Jos vinoviivan jommallakummalla puolella on useampia sanoja, vinoviivan molemmille puolille tulee välilyönti. Englannissa vapaassa tekstissä käytetyn vinoviivan voi suomessa usein korvata tai-sanalla.

EnglantiOikein
Dimensions/weight Mitat/paino
Show/hide settings Näytä/piilota asetukset
agree/disagree samaa mieltä / eri mieltä
Windows 98/XP/Me/NT 4.0/2000 Windows 98 / XP / Me / NT 4.0 / 2000
Click the button to open/close the door. Avaa tai sulje luukku napsauttamalla painiketta.

4.1.9 Et-merkki &

Englannissa varsinkin otsikoissa käytetyn &-merkin voi useimmiten korvata ja-sanalla.

EnglantiOikein
Rules & Restrictions Säännöt ja rajoitukset
Review the changes & correct the text if necessary. Käy läpi muutokset ja korjaa teksti tarvittaessa.

4.1.10 Kertomerkki ×

Kertomerkkiä käytetään ulottuvuuksien ilmaisuissa ja ”-kertainen”-tyyppisissä ilmaisuissa.

EnglantiOikein
Screen size: 800x600 Näytön koko: 800×600
Bolt (5/16 x 7/8 inch) Pultti (5/16 × 7/8 tuumaa)
CD-ROM drive: 52x CD-ROM-asema: 52×
Magnification: 12x Suurennos: 12×

4.2 Lyhenteet

Jos lyhenteet ovat yleisesti tunnettuja ja niillä on suomalainen vastine, on käytettävä kyseistä vastinetta, esim. UN –>YK. Jos lähdetekstin lyhenteen oheen on lisätty lyhentämätön teksti, samoin on tehtävä myös suomessa.

EnglantiOikein
Council Directive 74/151/EEC neuvoston direktiivi 74/151/ETY
Commission Directive 96/64/EC komission direktiivi 96/64/EY

4.2.1 Lyhenteiden ja tunnusten taivutus

Katso yleisohjeet päätteiden liittämiseen lyhenteisiin Nykyajan kielenoppaasta. Päätteiden liittämisestä numeroin merkittyihin lukuihin on tietoa jäljempänä kohdassa 4.3.6 Numeroiden taivutus.

Lyhenteisiin ja tunnuksiin on yleensä merkittävä taivutuspääte. Tärkein poikkeus on tilanne, jossa luku luetaan perusmuodossa ja tunnus partitiivissa.

Oikein
PTO:n hammaspyörä
NATOn sotaharjoitus
Merkitse porauskohdat 6 cm:n välein.
Taulukon mukaan tällöin on käytettävä 12 %:n sekoitussuhdetta.
Lisää teho 50 %:iin.
Huomaa, että 5 cm pitkä liuska on asennettu valmiiksi.

Jos lyhenteeseen lisätään sijapääte, kaksoispisteen edelle ei merkitä pistettä:

VäärinOikein
v.:een 2015 [vuoteen, vrt. v.] v:een 2015 [vuoteen, vrt. v.]
Käyttöön tarvitaan ACME Inc.:n suostumus. Käyttöön tarvitaan ACME Inc:n suostumus.

Huomaa astemerkintöjen ° ja °C (celsiusaste) taivutus:

Oikein
100°:n [sadan asteen]
100°:ssa [sadassa asteessa]
100°:ta [sataa astetta]
100°:seen [sataan asteeseen]
100 °C:seen [sataan celsiusasteeseen]
100 °C:ssa [sadassa celsiusasteessa]

Vaikeissa tapauksissa taivutuksen voi yleensä välttää muotoilemalla asian toisin.

Oikein
Kiristä pultti momenttiin 45 N•m.
Ajoneuvoa saa hinata korkeintaan nopeudella 15 km/h.

4.3 Numeroista

4.3.1 Symbolit ja mittayksiköt

Symbolit ja mittayksiköt on erotettava luvusta välilyönnillä. Käytä sitovaa välilyöntiä (Ctrl+vaihto+välilyönti), jotta luku ja symboli tai mittayksikkö pysyvät samalla rivillä, jos kyseessä on pidempi tekstilohko.

EnglantiOikein
5cm 5 cm
53% 53 %

Poikkeuksia ovat astemerkki, jos sitä käytetään yksinään tarkoittamaan kulmaa tai pituus- tai leveysastetta, ja tuuman merkki (katso myös kohta 4.2.1 Lyhenteiden ja tunnusten taivutus).

EnglantiOikein
20° 20°
20°C 20 °C
20C / 20 C 20 °C
3" 3″

4.3.2 Valuutat

Suomessa valuutat eivät ole erisnimiä, ja ne kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Lisäksi valuuttojen symbolit ja ISO-koodit tulevat aina luvun perään välilyönnin jälkeen. Käytä sitovaa välilyöntiä. Vapaassa tekstissä voi usein käyttää sanaa "euro" valuuttasymbolin sijaan.

EnglantiOikein
The product costs 30 Euros. Tuote maksaa 30 euroa.
The product costs €30. Tuote maksaa 30 €.
The product costs EUR30. Tuote maksaa 30 EUR.

Jos euron symbolia ei ole näppäimistössä, paina Alt+0128.

4.3.3 Päivämäärät

Yleiskäyttöön suositeltu muoto:

EnglantiOikein
18th January 18.1.
18th January 2002 18.1.2002

Viralliset asiakirjat ja vastaavat:

EnglantiOikein
18th January 18. tammikuuta
18th January 2002 18. tammikuuta 2002

4.3.4 Desimaalierotin ja tuhansien erotin

Desimaalierotin on pilkku ja tuhansien erotin on (sidottu) välilyönti.

EnglantiOikein
1.50m 1,50 m
€15,000 15 000 €

4.3.5 Ajan merkitseminen

Suomessa käytetään 24 tunnin kelloa. Tunnit erotetaan yleiskielessä pisteellä, mutta erittäin teknisessä tekstissä voidaan käyttää kaksoispistettä. Älä käytä lyhenteitä ap. tai ip.

EnglantiVäärinOikein
2:53 pm 2:53 ip. 14.53

4.3.6 Numeroiden taivutus

Jos lukua heti seuraa samassa sijamuodossa taipuva sana, luvunkin sijamuoto ilmenee tästä, eikä lukuun lisätä sijapäätettä.

Oikein
vahvistetaan 5 vuodeksi (Luetaan: vahvistetaan viideksi vuodeksi)
8 tunnissa (Luetaan: kahdeksassa tunnissa)
15 tytölle (Luetaan: viidelletoista tytölle)
3. luvussa (Luetaan: kolmannessa luvussa)

Muussa tapauksessa ja kun sekä pääsana että lukusana ovat partitiivissa, pääte merkitään lukuun.

Oikein
220:ssä (kahdessasadassakahdessakymmenessä)
15:llä (viidellätoista)
5 000:lla (viidellätuhannella)
23:lla tämän ryhmän potilaalla
14:ssä 40 minuutin mittaisessa jaksossa (neljässätoista neljänkymmenen minuutin– –)
kello lähestyy 22:ta

Päätteen saa jättää merkitsemättä silloinkin, kun sanan edessä on useita rinnasteisia lukuja, joiden välissä on pilkku tai konjunktio.

Oikein
20 ja 50 sentin kolikot
4 tai 5 tapauksessa
3., 6. ja 7. kohtaan

Huomaa kuitenkin seuraavat:

Oikein
Matka lyhennettiin 32:sta 28:aan kilometriin. (luvuilla eri sija)
110:n ja 106:n reitteihin on tullut muutoksia. (luvuilla sama sija, mutta seuraavalla sanalla eri sija)

Katso lisätietoja (mm. mitä kirjoitetaan näkyviin taivutuspäätteeksi) ja esimerkkejä erikoisemmista tapauksista EU:n toimielinten ohjeista sekä Jukka Korpelan Kielenoppaasta.

Katso myös kohta 4.2.1 Lyhenteiden ja tunnusten taivutus.

4.3.7 Suuntanumeron sulkeet

Puhelinnumeroissa on luovuttu suuntanumeron sulkeista. Uuden säännön mukaan puhelinnumerot kirjoitetaan seuraavasti.

VäärinOikein
(09) 123 4567 09 123 4567
+358 (9) 123 4567 +358 9 123 4567

4.4 Luetelmat

Luetelmat ovat kääntäjän kannalta erittäin hankalia, sillä lähdetekstien kirjoittajat laativat ne hyvin kirjavin tavoin. Käytännössä on osoittautunut mahdottomaksi antaa sääntöjä, joita voi aukottomasti soveltaa kaikkiin tapauksiin. Seuraavassa annetaan kuitenkin suuntaa-antavia nyrkkisääntöjä, joita voidaan käyttää lähtökohtana.

Luetelmaa edeltää usein kaksoispisteeseen päättyvä johdanto. Tällöin luetelmakohta alkaa isolla kirjaimella ja päättyy pisteeseen.

Oikein
Hakemisto luodaan seuraavasti:
1. Kytke tietokoneeseen virta.
2. Kirjoita "kehotteeseen" md style- ja paina Enter.

Johdantolause on kokonainen lause ja päättyy kaksoispisteeseen.

Oikein
Tee aina seuraavat vaiheet:
• Muokkaa tekstiä.
• Lisää päivämäärä.
• Kirjoita teksti.

Johdantolause ei ole kokonainen lause.

Oikein
Järjestelmässä on yleensä
• tietokone
• oheislaite
• yksi tai useampia levyasemia.

Mutta:

Oikein
Tämä laatikko sisältää seuraavat osat:
– yksi virtajohto
– yksi sovitin
– kaksi lamppua.
Tämän laatikon sisältö:
– yksi virtajohto
– yksi sovitin
– kaksi lamppua.

Johdantolause päättyy kaksoispisteeseen vain, jos se muodostaa kokonaisen lauseen, joka ei jatku luetelmassa, tai jos se ei sisällä predikaattiverbiä. Luetelmakohdat alkavat pienellä kirjaimella, eikä niiden loppuun tule pistettä viimeistä luetelmakohtaa lukuun ottamatta. Jos luetelman kohdat ovat kokonaisia lauseita, kukin kohta alkaa isolla kirjaimella ja päättyy pisteeseen.

Luetelmien problematiikkaa on pohdittu perusteellisesti Kielenoppaassa, josta voi löytää perusteluja muunkinlaisiin tapauskohtaisiin lähestymistapoihin. Tärkeintä on, että valittua lähestymistapaa käytetään johdonmukaisesti koko asiakirjassa.

4.5 Päätteiden liittäminen vieraskielisiin nimiin

Katso yhteenveto EU:n toimielinten ohjeista.

4.6 Usein käytettyjen merkkien koodeja

Useat jatkuvasti käytettävät välimerkit, kirjaimet ja tunnukset voidaan kirjoittaa tai joudutaan kirjoittamaan joissain ohjelmissa siten, että Alt-näppäin pidetään painettuna ja numeronäppäimistöllä annetaan neli- tai kolminumeroinen koodi. Joihinkin näistä on pikanäppäin tai vaihtoehtoinen syöttötapa.

Yleensä on käytettävä näitä merkkejä tavallisesta näppäimistöstä löytyvien yksinkertaistettujen merkkien (-, ", ', x) sijaan. Verkkoon tarkoitetussa tekstissä ja erityisesti tietokonekoodia sisältävässä tekstissä on kuitenkin usein käytettävä yksinkertaistettuja merkkejä, esimerkiksi näppäimistöltä suoraan löytyvää suoraa lainausmerkkiä kaarevan lainausmerkin, yhdysviivaa ajatusviivan tai kolmea pistettä ellipsin sijaan.

Välimerkin, kirjaimen tai tunnuksen nimi Merkki Koodi Pikanäppäin tai vaihtoehtoinen tapa
Aste°0176
Sitova välilyönti°0160Ctrl+Vaihto+välilyönti
Ajatusviiva0150Ctrl+- (numeronäppäimistö)
Tuuma82432033 + Alt+x (Word)
Lainausmerkki0148
Heittomerkki0146
Rivinkeskinen piste0183
Halkaisija89602300 + Alt+x (Word)
Kertomerkki×0215
Euro0128AltGr+e
Tavaramerkki0153Ctrl+Alt+t
Rekisteröity tavaramerkki®0174AltGr+r, Ctrl+Alt+r
Copyright©0169
Ellipsi0133Alt+Ctrl+.
Plus-miinus±0177
Miinusmerkki87222212+Alt+x (Word)
Pienihattu-sš0154Ctrl+Vaihto+Alt¨+s
Pienihattu-zž0158
Promille0137
Mikroµ230AltGr+m
Yläindeksikaksi²0178
Luetelma0149
Alaindeksikaksi83222082+Alt+x (Word)
Pienempi tai yhtäsuuri kuin2264 + Alt+x (Word)
Suurempi tai yhtäsuuri kuin2265 + Alt+x (Word)

Tuuman merkin voi kirjoittaa myös Microsoft Word -ohjelmassa näppäilemällä ensin 2033 ja painamalla sitten Alt+x, ja kopioida syntyvän merkin haluttuun ohjelmaan, kuten memoQ:hun. Halkaisijan, miinusmerkin ja alaindeksi kahden merkit voi kirjoittaa samalla menetelmällä.

5 Apuvälineitä

Internetistä löytyy kääntäjälle monenlaista apua.

Kielioppaita

Nykyajan kielenopas
Iso suomen kielioppi
Kielikello
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Kielenhuoltoa (Oulun yliopisto)
Kotoistushankkeen suositukset (mm. maiden ja alueiden nimet, kielten nimet, kalenteritietoja ja ajan määrityksiä suomeksi)

Terminologiaa ja sanastoa

Valtioiden, alueiden ja rahayksiköiden luettelo
Valtioneuvoston termipankki
Sanastokeskus TSK

EU:n käännöspalvelun ohjeita ja apuvälinekokoelmia

Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet
EU:n monikielinen termitietokanta IATE
EUR-Lex, Euroopan unionin oikeudelliset tekstit ja muut julkiset asiakirjat

6 Kielentarkistus

Katso Sandbergin yleiset kielentarkistusohjeet asiakirjasta Sandberg Translation & Revision Guidelines. Myös kaikki edellä annetut ohjeet on otettava huomioon muiden kääntäjien käännöksien kielentarkistuksessa. Lähtökohtana kannattaa kuitenkin käyttää seuraavia yleisohjeita:

  • Varmista, että käännöksestä ei puutu mitään, esimerkiksi lauseen osia tai kokonaisia lauseita. Kiinnitä erityistä huomioita pieniin yksityiskohtiin – esimerkiksi ”not”-sanan puuttuminen muuttaa lauseen merkityksen täysin.
  • Varmista, että käännöksessä ei ole käännösvirheitä.
  • Varmista, että kaikki numerot, osoitteet, nimet jne. on kirjoitettu oikein.
  • Korjaa kirjoitus- ja kielioppivirheet.
  • Varmista, että teksti on sujuva ja että tyyli sopii rekisteriin ja kohdeyleisölle.
  • Mieti, ennen kuin puutut tyylillisiin makuasioihin.