Vi vet alla att webbplatsinnehåll inte skrivs med sökmotorer i åtanke – det är avsett för människor. Sökbarhet är inte slutmålet: det är bara ett sätt att locka till sig fler läsare till dina landningssidor och blogginlägg. Men samtidigt vet vi alla också, utifrån våra egna onlinesökningar, att om något inte visas på den första sidan av sökresultaten, så innebär det i princip att det inte existerar. Sökmotoroptimering (SEO) hjälper dina sidor att visas högre upp i sökresultaten, vilket gör dem mer synliga och lättare att hitta för potentiella läsare.

Synlighet är dock bara en aspekt när det kommer till att öka din onlinenärvaro. Om du vill hitta rätt balans mellan innehåll som rankas högt av sökmotorerna, men samtidigt är visuellt och innehållsmässigt engagerande och verksamhetsinriktat, krävs det att ett helt team, med SEO-experter, digitala marknadsföringsansvariga, innehållsspecialister och chefer, hjälps åt.

Om din webbplats är enspråkig så behöver du i princip inte göra något mer. Men vad händer om innehållet på din webbplats finns på olika språk för olika marknader, eller om din kundkrets består av engelsktalande personer från olika länder? I så fall måste teamet ovan även inkludera någon som har specialistkunskaper inom lokalisering.

I den här artikeln tittar vi på hur du kan lokalisera din strategi för sökmotorer om du planerar att utöka din verksamhet, med exempel från den engelskspråkiga världen och den nordiska regionen.

Regionala variationer inom samma språk

Hur mycket du behöver fokusera på SEO för din webbplats beror först och främst på hur mycket innehåll du har, men verksamhetsstrategin spelar också en roll. Det är en sak att enbart sälja produkter eller tjänster till engelsktalande personer i USA, men om din målmarknad även inkluderar Storbritannien så ökar genast arbetsbördan.

Låt oss ta det fiktiva, onlinebaserade klädföretaget ”Modex” som exempel. Det är viktigt att rankas högt för ordet pants i USA och ordet trousers i Storbritannien (i Storbritannien används pants oftast om underkläder). Precis som med SEO handlar lokalisering om att försöka förstå användarens avsikt – i det här fallet utifrån ett rent språkligt perspektiv.

För att se om du har gjort rätt ordval är det alltid bra att dubbelkolla i en sökmotor. Resultaten för detta blir ännu mer användbara om du använder dig av en VPN, som gör att du kan simulera en internetanslutning från valfritt land i världen. Bilden nedan visar en sökning i den amerikanska versionen av Google på ordet pants:

A search for “pants” on the US version of Google.

Du kan genast bekräfta att trousers verkligen är det ord du behöver använda för den brittiska marknaden bara genom att titta på Googles resultat. I båda exemplen visas bilder på rätt produkt, tillsammans med länkar till återförsäljare som personen som gjort sökningen kan klicka på för att köpa produkten.

A search for “trousers” on the UK version of Google.

SEO för flera språk

Låt oss återgå till det fiktiva klädföretaget Modex. De hade en lyckad lansering i Sverige och nu vill de expandera till nya marknader. Marknadsundersökningar visar att brittiska konsumenter har stor köpkraft, och därför blir Storbritannien nästa stora möjlighet för Modex.

En vanlig strategisk miss när det handlar om att ta sig in på den brittiska marknaden är att anta att professionell översättning inte krävs för engelska, eller att det inte finns någon skillnad mellan amerikansk och brittisk engelska. I själva verket behöver du ett tillvägagångssätt med brittisk fokus för att ta dig in på den här marknaden, och konkurrensen är mycket hård. Om Modex verkligen vill få ett fotfäste i Storbritannien så måste de tala till kunden på deras eget språk – brittiska konsumenter märker snabbt om engelskan har skrivits av en icke-modersmålstalare, och användning av amerikansk engelska kan få mycket negativa reaktioner.

Här kommer några tips på hur du lokaliserar din SEO-strategi på rätt sätt.

1. Tänk på ämnen i första hand – nyckelorden kommer sen

Över lag är det inte individuella nyckelord som ger dig en hög rankning i sökresultaten: det handlar mer om att skapa innehåll om ett specifikt ämne av hög kvalitet och med ett dynamiskt utbud av termer och kontexter. När SEO allt mer börjar gå över till denna ämnesbaserade modell är det viktigt att du definierar ämneskluster innan du börjar välja enskilda nyckelord.

Modellen med ämneskluster – som blivit populär tack vare HubSpot – är i grunden ett sätt att organisera innehåll på din webbplats så att sökmotorerna kan se att du är en auktoritet inom just det ämnet. Modellen bygger på att ha en sida som huvudpelare (som fungerar som “ämnesnavet” för ett enskilt ämne), medan flera andra innehållssidor om samma ämne länkar tillbaka till huvudpelaren och till varandra.

Du har redan kommit en bra bit på vägen om du har byggt upp innehållet på ditt källspråk utifrån modellen med ämneskluster. Nästa fråga blir i detta fall vilka sidor som ska lokaliseras. Många företag väljer att bara översätta sidorna som fungerar som huvudpelare, och eftersom det är här de flesta knutpunkterna finns kan det ses som det självklara valet. Denna lösning hjälper dock inte din övergripande flerspråkiga SEO-strategi. Det tillvägagångssätt som ger bäst resultat är att översätta alla sidor som ingår i klustret, och att gå igenom samma SEO-steg för målspråket som du redan gjort för källspråket.

2. Planering av nyckelord på sidan

När du har fått en tydlig uppfattning om vilka ämnen du vill bli en auktoritet på kan du börja planera och analysera nyckelord på sidan. Om du har utfört alla SEO-steg på rätt sätt har du valt nyckelord för ditt källspråk utifrån följande kriterier:

Sökvolym: Sökvolym är ett mått på det totala antalet sökningar som gjorts via en sökmotor, uttryckt i en genomsnittlig månadsvolym under den föregående tolvmånadersperioden. Sökvolymsdata är en grundläggande och oerhört viktig del av din SEO-strategi. Om du ska lokalisera din webbplats från de nordiska språken till engelska kan du förvänta dig att sökvolymen kommer att öka dramatiskt – marknaden för engelska modersmålstalare är enorm, och även i många länder där engelska inte är ett av de talade språken söker folk på engelska snarare än det lokala språket. Om du i stället lokaliserar i motsatt riktning (dvs. till de nordiska språken) kommer sökvolymerna vara mycket mindre. Men sökvolymen i sig ger dig inte särskilt mycket användbar information om du inte kombinerar den med andra typer av mått, som nyckelordssvårighet.

Språk Nyckelord Sökvolym Konkurrens
Svenska (Sverige) e-handelsplattformen 390 Hög
Norska (Norge) netthandelsplattformen 10 Medel
Finska (Finland) verkkokauppa-alusta 260 Hög
Danska (Danmark) e-handelsplatform 10 Medel
Isländska (Island) netverslunarkerfi 10 Låg
Engelska (USA och Storbritannien) e-commerce platform 1 300 Hög

Källa: Google Keyword Planner

Nyckelordssvårighet: För att fastställa svårigheten för ett specifikt nyckelord måste du fastställa hur hög konkurrensen om det är. Vilka sidor ligger högst upp i rankningen just nu? Vilken typ av innehåll erbjuder de? Kan du erbjuda något som är bättre? SEO-experter tittar ofta på SERP-historiken (Search Engine Results Page, sökmotorns resultatsida) för att se om konkurrensen om topplatserna är alldeles för hög eller om det finns en lucka som kan utnyttjas.

Om du inte kan erbjuda innehåll som är bättre än de som just nu innehar topplaceringarna, kan det verka logiskt att tro att konkurrensen om just det nyckelordet förmodligen är för svår för dig. Och det kan vara fallet för engelska, men inte för dina andra språk. Toppresultaten för dina andra språk innehas förmodligen inte av samma webbplatser som de gör för engelska. Det är värt att ha i åtanke att mer än 50 % av allt innehåll online är på engelska, så konkurrensen om engelska nyckelord är mycket större. Genom att analysera SERP-historiken för de översatta varianterna av dina nyckelord kan du upptäcka möjligheter för att mycket snabbt snappa upp topplaceringarna för de språken.

Sökavsikt: Din webbplats kan vara perfekt optimerad, men du ligger fortfarande inte lika högt upp i rankningen som du skulle vilja. Ibland räcker det inte med att bara få till huvuddelarna av SEO på rätt sätt; du måste även förstå avsikten bakom användarnas sökning, dvs. exakt vad det är de vill uppnå genom sökningen de gör.

Vad innebär det här i praktiken? Google har numera funktioner för att utvärdera användarupplevelsen för din webbplats, och dessa data används för att justera din rankning ytterligare. Tänkt dig att du har två sidor, som båda är perfekt optimerade, men en erbjuder en kostnadsfri provperiod, vilket den andra inte gör. Det är mycket troligt att sidan med den kostnadsfria provperioden kommer att rankas högre med tiden. SEMrush går in på det här ämnet mer i detalj i den här artikeln.

Det är oerhört viktigt att komma ihåg att sökavsikt och användarupplevelse kan vara lika kulturellt styrda som språket. I de nordiska länderna är det i allmänhet en bra strategi att inte fylla dina sidor med för många banderoller och rörliga element: en mer minimalistisk design som utnyttjar tomma ytor på bästa sätt är oftast mer effektiv. I vissa länder kan kunder även förvänta sig att de måste uppge sina betaluppgifter innan de kan inleda en kostnadsfri provperiod, så se till att göra en grundlig marknadsundersökning för att se om något måste ändras eller läggas till.

3. Textökning och -minskning

Det finns några tekniska aspekter när det gäller sökmotoroptimering. Ett exempel är teckenbegränsningen för SEO-attribut som titeltaggar och metabeskrivningar – Google visar i de flesta fall de första 50–60 tecknen av en titeltagg och de första 155–160 tecken av en metabeskrivning.

Även om du har gjort ett utmärkt jobb med dina nyckelord på svenska så måste du ha problemet med textökning och textminskning i åtanke när texten ska översättas från svenska till andra språk. Det här är ett koncept som ofta dyker upp i diskussioner om översättning och syftar till det fenomen där en text blir längre eller kortare när den översätts till ett annat språk. När texten översätts till andra nordiska språk kan det hända att den blir något längre, och eventuellt överskrider de rekommenderade gränserna för dessa SEO-attribut.

Nedan visas hur en titeltagg och en metabeskrivning kan öka och minska. De här är våra exempel på svenska:

Titeltagg: Den bästa e-handelsplattformen för småföretag (45 tecken)

Metabeskrivning: Vi är inte bara en app för e-handel – vi är den bästa e-handelsplattformen med allt du behöver för försäljning online, på sociala medier eller direkt till kunden. (162 tecken)

Och här är samma exempel översatta till engelska och finska:

Översättning Teckenskillnad
Engelska The best e-commerce platform for small businesses +4
We’re not just an e-commerce app – we’re the best e-commerce platform that has everything you need to sell online, on social media or face-to-face.  -15
Finska Paras verkkokauppa-alusta pienimuotoiseen liiketoimintaan +12
Enemmän kuin verkkokauppasovellus – paras verkkokauppa-alusta, joka tarjoaa kaiken, mitä tarvitset myyntiisi verkossa, sosiaalisessa mediassa tai kasvotusten. -4

Här ser vi att de engelska och finska titlarna är längre än den svenska versionen, medan beskrivningarna har blivit kortare.


Huvudpunkter

I allmänhet är nyckeln till en framgångsrik strategi för flerspråkig SEO tvåfaldig: innehållsvolym och språklig mångfald.

  • Se till att SEO-strukturen för ditt källspråk är stabil innan du börjar lokalisera den. Ta en titt på HubSpots teori om ämneskluster för att se till att du är på rätt spår.
  • När det kommer till att välja innehåll för översättning är det bäst att försöka välja huvudpelarsidor och -innehåll från samma kluster för en större chans att rankas högt för dina målspråk.
  • Kom ihåg att nyckelordssvårigheten varierar mellan olika språk, vilket kan påverka dina chanser att klättra till toppen av sökresultaten.
  • Optimera traditionella SEO-element och lokalisera dina nyckelord utifrån sökvolym och teckenlängd.
  • Arbeta tillsammans med experter på lokalisering för att se till att nyckelorden översätts med en förståelse för sökavsikten i målkulturen.

Marknadsföringsöversättning, Sökmotoroptimering