Tiedämme kaikki, ettei verkkosivuja ole kirjoitettu hakukoneille – ne on tarkoitettu ihmisille. Löydettävyys ei ole varsinainen päämäärä. Se on vain tapa saada entistä useammat lukijat löytämään saapumissivusi ja blogijulkaisusi. Tiedämme kuitenkin kaikki omasta hakukokemuksestamme, että jos jokin ei näy hakutulosten ensimmäisellä sivulla, on kuin sitä ei olisi edes olemassa. Hakukoneoptimointi (SEO) auttaa sivujasi pääsemään hakutulosten kärkeen, jolloin ne saavat näkyvyyttä, jonka avulla potentiaaliset lukijat löytävät ne helposti.

Näkyvyys on kuitenkin vain yksi verkkoläsnäolon tekijöistä. Tiimityöllä löytyy oikea tasapaino sisältöön, joka sijoittuu hakukonetulosten kärkeen mutta myös herättää kiinnostusta, vetoaa visuaalisesti ja keskittyy liiketoimintaasi. Tiimiin osallistuvat hakukoneoptimoinnin ja digimarkkinoinnin ammattilaiset, sisältöasiantuntijat ja sisältövastaavat.

Jos verkkosivusto on vain yhdellä kielellä, työ päättyy käytännössä tähän. Mutta entä jos verkkosivusto on usealla kielellä eri markkinoille tai kohdennat sen eri maissa asuvalle englanninkieliselle yleisölle? Jos näin on, voit lisätä edellä olevaan ammattilaisten luetteloon lokalisoinnin asiantuntijan.

Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten hakukonestrategia lokalisoidaan, jos suunnittelet liiketoimintasi laajentamista. Esimerkkeinä käytetään englanninkielistä maailmaa ja Pohjoismaita.

Saman kielen paikalliset variaatiot

Verkkosivustosi hakukoneoptimointityön määrä riippuu ensisijaisesti luomasi sisällön määrästä, vaikka myös liiketoimintastrategialla on vaikutusta. Tuotteiden tai palveluiden myyminen englanninkielisille asiakkaille Yhdysvalloissa on oma kokonaisuutensa, mutta siihen liittyvät haasteet muuttuvat merkittävästi, jos kohdemarkkinoihisi kuuluu myös Iso-Britannia.

Otetaanpa esimerkiksi kuvitteellinen verkkovaatekauppa YourStyle. On tärkeää päästä hakutulosten kärkeen sanalla pants Yhdysvalloissa ja trousers Isossa-Britanniassa (jossa pants tarkoittaa yleensä alushousuja, ei housuja). Hakukoneoptimoinnin tapaan lokalisoinnissa on kyse käyttäjän aikomuksen ymmärtämisestä – tässä tapauksessa puhtaasti kielen näkökulmasta.

Oikea sanavalinta kannattaa aina tarkistaa hakukoneesta. VPN-yhteydestä on tässä hyötyä, koska sillä voi simuloida Internet-yhteyttä mistä tahansa maasta. Alla olevassa kuvassa näkyy pants-sanahaku Googlen yhdysvaltalaisversiossa:

Pants-sanahaku Googlen yhdysvaltalaisversiossa.

Voit nähdä yksinkertaisesti Google-haun tarjoamista tuloksista, että trousers on tosiaan tarvittava sana brittimarkkinoille kohdennettaessa. Molemmissa esimerkeissä Google tarjoaa kuvia oikeista tuotteista ja linkkejä verkkokauppoihin, joihin hakijat voivat napsauttamalla siirtyä tekemään ostoksia.

Trousers-sanahaku Googlen brittiversiossa.

Hakukoneoptimointi useilla kielillä

Palataanpa kuvitteelliseen vaateverkkokauppaamme YourStyleen. Yritys suunnittelee laajentavansa uusille markkinoille lanseerattuaan verkkokauppansa onnistuneesti Isossa-Britanniassa. Markkinatutkimus osoittaa, että Pohjoismaissa kuluttajilla on huomattavasti ostovoimaa ja että ne ovat YourStylen seuraava suuri mahdollisuus.

Yleinen strateginen virhe pohjoismaisille markkinoille lanseerattaessa on olettaa, että englanti riittää – puhuvathan monet pohjoismaalaiset erinomaista englantia. Todellisuudessa liiketoiminnan kasvattaminen tällä alueella edellyttää läsnäoloa verkossa paikallisilla kielillä, islanniksi, norjaksi, ruotsiksi, suomeksi ja tanskaksi. Jos YourStyle todella haluaa valloittaa nämä markkinat, vanha sanonta asiakkaiden kielen puhumisesta pitää paikkansa.

Tässä on joitakin vinkkejä SEO-strategian onnistuneeseen lokalisointiin.

1. Ensin aiheet, sitten avainsanat

Nykyään vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että verkkosivuston yksittäiset hakusanat eivät nosta sivustoa hakutulosten kärkeen: sen sijaan se onnistuu tuottamalla tietystä aiheesta parasta sisältöä, jossa on dynaaminen joukko termejä ja konteksteja. Kun hakukoneoptimointi siirtyy kohti tätä aihepohjaista mallia, on tärkeää määrittää sisältöryhmät ennen avainsanojen määrittämistä.

HubSpotin tunnetuksi tekemässä sisältöryhmämallissa verkkosivuston sisältö järjestetään niin, että hakukoneet tietävät sinun olevan kyseisen aiheen asiantuntija. Mallin keskiössä on pilarisivu (joka toimii yksittäisen aiheen ”sisältökeskuksena”) ja sen lisäksi useita samaa aihetta käsitteleviä sisältösivuja, jotka linkittyvät takaisin pilarisivulle ja toisiinsa.

Jos olet jo rakentanut sisältösi sisältöryhmämenetelmällä lähdekielelläsi, lähtökohta on hyvä. Seuraavaksi on päätettävä, mitkä sivut lokalisoidaan. Useat yritykset päättävät lokalisoida vain pilarisivunsa, mikä vaikuttaa itsestäänselvyydeltä, koska suurin osa asioista tapahtuu niillä. Se ei kuitenkaan hyödytä monikielisen hakukoneoptimoinnin strategiaa yleisesti. Oikea tapa on kääntää kaikki sisältöryhmän sivut ja toistaa lähdekielen hakukoneoptimointi kohdekielellä.

2. Sivukohtainen avainsanasuunnittelu

Kun olet selkiyttänyt, minkä aiheiden asiantuntija haluat olla, voit alkaa suunnitella ja analysoida sivukohtaisia avainsanoja. Jos olet tehnyt pohjatyön huolellisesti, olet käyttänyt seuraavia kriteereitä lähdekielen avainsanojen valinnassa:

Hakujen määrä: Hakujen määrällä tarkoitetaan hakukoneessa tehtyjen hakujen kokonaismäärää ilmaistuna kuluneiden 12 kuukauden keskiarvona. Hakumäärätiedot ovat olennaisen tärkeä, perustavanlaatuinen osa hakukoneoptimointistrategiaa. Jos lokalisoit verkkosivustoa englannista pohjoismaisiin kieliin, voit odottaa hakujen määrän olevan alhaisempi. Se johtuu siitä, että Pohjoismaiden asukasmäärä yhteensä on noin 24 miljoonaa. Jos sen sijaan lokalisoit toiseen suuntaan (englantiin), hakujen määrä saattaa olla moninkertaisesti suurempi. Hakujen määrä yksin ei kuitenkaan kerro mitään, jos sen kanssa ei käytetä muita kriteerejä, kuten avainsanan vaikeusastetta.

Kielialue Avainsana Hakujen määrä Kilpailu
Englanti (Yhdysvallat ja Iso-Britannia) e-commerce platform 1 300 Kova
Ruotsi (Ruotsi) e-handelsplattformen 390 Kova
Norja (Norja) netthandelsplattformen 10 Keskitaso
Suomi (Suomi) verkkokauppa-alusta 260 Kova
Tanska (Tanska) e-handelsplatform 10 Keskitaso
Islanti (Islanti) netverslunarkerfi 10 Vähäinen

Lähde: Googlen avainsanojen suunnittelija

Avainsanan vaikeusaste: Tietyn avainsanan vaikeusasteen määrittämisessä on ymmärrettävä kilpailun määrä. Mitkä sivut ovat tällä hetkellä huippusijoilla? Millaista sisältöä ne tarjoavat? Voitko tarjota jotakin parempaa? Hakukoneoptimoinnin asiantuntijat tutustuvat yleensä hakukoneiden tulossivujen historiaan, kun he haluavat nähdä, onko kilpailu huipulla liian kovaa vai liittyykö siihen mahdollisuuksia.

Voi tuntua loogiselta, että jos et voi tarjota parempaa sisältöä kuin kyseiset kärkisivut, avainsana on todennäköisesti liian vaikea sinulle. Niin saattaakin olla englanniksi, mutta ei muilla kielialueilla. Kärkitulokset eri kielialueilla eivät todennäköisesti näytä samoja sivustoja kuin englanniksi. Kannattaa muistaa, että yli 50 % verkkosisällöstä on englanninkielistä, joten kilpailu englanninkielisistä avainsanoista on kovinta. Avainsanojen käännösten hakukonehistorian analysointi voi tuoda mahdollisuuksia päästä hakutulosten kärkeen nopeasti.

Hakuaikomus: Verkkosivusi saattaa olla täydellisesti optimoitu, mutta ei silti sijoitu niin lähelle kärkeä kuin haluaisit. Toisinaan kyse ei ole hakukoneoptimoinnin perusasioiden tekemisestä oikein, vaan myös käyttäjän hakuaikomuksesta eli siitä, mitä hän pyrkii haulla saavuttamaan.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Google kykenee nyt arvioimaan verkkosivuston käyttäjäkokemusta ja käyttää tietoa sijoitusten muokkaamiseen. Kuvitellaan, että sinulla on kaksi täydellisesti optimoitua sivua, mutta toinen tarjoaa maksutonta kokeilua ja toinen ei. On erittäin todennäköistä, että ajan myötä sivu, jolla tarjotaan maksutonta kokeilua, sijoittuu paremmin kuin toinen sivu. SEMrush käsittelee aihetta yksityiskohtaisesti tässä artikkelissa.

On erittäin tärkeää muistaa, että hakuaikomus ja käyttäjäkokemus voivat olla kulttuurisesti yhtä suhteellisia kuin kielikin. Joissakin maissa ei ole realistista odottaa, että jokainen asiakas antaa luottokorttitietonsa aloittaakseen maksuttoman kokeilun. Pohjoismaissa on hyvä olla täyttämättä sivuja käynnistimillä ja bannereilla. Minimalistinen lähestymistapa, jossa tyhjää tilaa ei pyritä täyttämään, on todennäköisesti tehokkaampi.

3. Tekstin piteneminen ja lyheneminen

Hakukoneoptimoinnissa on myös joitakin teknisiä seikkoja. Yksi esimerkki on hakukoneattribuuttien, kuten otsikkotagien ja metakuvausten merkkirajat – Google näyttää tyypillisesti otsikkotagista
50–60 ensimmäistä merkkiä ja metakuvauksesta 155–160 merkkiä.

Vaikka olisit valinnut englanninkieliset avainsanat huolellisesti, yksi huomioon otettava asia englannista käännettäessä on tekstin piteneminen ja lyheneminen. Nämä kaksi ovat yleisiä käsitteitä kääntämisessä, ja niillä tarkoitetaan tekstin pituuden muutosta, kun se käännetään toiselle kielelle. Kun englanninkielinen teksti käännetään pohjoismaisille kielille, se yleensä pitenee hieman ja saattaa ylittää hakukoneattribuuttien suositellut merkkirajat.

Alla näet, miten otsikkotagi ja metakuvaus voivat pidentyä ja lyhentyä. Nämä ovat esimerkkitekstit englanniksi:

Otsikkotagi: The best e-commerce platform for small businesses (49 merkkiä)

Metakuvaus: We’re not just an e-commerce app – we’re the best e-commerce platform that has everything you need to sell online, on social media or face-to-face. (147 merkkiä)

Tässä esimerkki on käännettynä ruotsiin ja suomeen:

Käännös Merkkierotus
Ruotsi Den bästa e-handelsplattformen för småföretag –4
Vi är inte bara en app för e-handel – vi är den bästa e-handelsplattformen med allt du behöver för försäljning online, på sociala medier eller direkt till kunden. +15
Suomi Paras verkkokauppa-alusta pienimuotoiseen liiketoimintaan +8
Enemmän kuin verkkokauppasovellus – paras verkkokauppa-alusta, joka tarjoaa kaiken, mitä tarvitset myyntiisi verkossa, sosiaalisessa mediassa tai kasvotusten. +11

Tässä esimerkissä ruotsi käytti osittain vähemmän merkkejä kuin englanti, mutta suomi tarvitsi enemmän.


Pääasiat

Yleensä ottaen onnistunut monikielinen hakukoneoptimointistrategia riippuu kahdesta asiasta: sisällön määrästä ja kielten monimuotoisuudesta.

  • Varmista ennen lokalisointia, että lähdekielen hakukoneoptimointiarkkitehtuuri on rakennettu hyvin. Syvenny HubSpotin sisältöryhmäteoriaan ja tarkista, oletko oikeilla jäljillä.
  • Kun valitset käännettävää sisältöä, yritä valita pilarisivuja ja pilarisisältöä samoista ryhmistä, jotta mahdollisuutesi päästä hyville hakusijoille kohdekielellä paranevat.
  • Muista, että avainsanojen vaikeusaste vaihtelee kielikohtaisesti, joten myös mahdollisuutesi päästä aivan hakutulosten kärkeen vaihtelevat.
  • Optimoi perinteiset SEO-elementit ja lokalisoi avainsanat, mutta pidä mielessä hakujen määrät ja merkkirajat.
  • Varmista yhteistyössä lokalisoinnin asiantuntijoiden kanssa, että avainsanat on käännetty kohdekulttuurin hakuaikomusta silmällä pitäen.

Hakukoneoptimointi, Käännösteknologia, Luova kääntäminen, Markkinointikäännös