Svensk översättning

Svenska

Language Combinations

STP översätter till svenska främst från engelska och i mindre utsträckning från tyska, franska och de andra nordiska språken:

  • Översättning från engelska till svenska
  • Översättning från danska till svenska
  • Översättning från finska till svenska
  • Översättning från franska till svenska
  • Översättning från tyska till svenska
  • Översättning från norska till svenska

Vill du ha offert på våra svenska översättningstjänster? Det går snabbt och smidigt att fylla i vårt kontaktformulär.

About the language

Se även Wikipedia-artikeln om svenska.

Svenska är ett nordgermanskt språk som talas av över 9 miljoner människor, främst i Sverige och i delar av Finland – i synnerhet längs den finska kusten och på Åland.

Det svenska alfabetet har 29 bokstäver – de 26 bokstäverna i det latinska ”grundalfabetet” samt å, ä och ö.

Style guide

STP har egna, omfattande språkliga riktlinjer för svenska som alla våra översättare strävar efter att följa i sitt arbete, såvida det inte finns kund- eller projektspecifika riktlinjer som har företräde.

Language assets

Eftersom vi specialiserar oss på ett utvalt antal språk har vi råd och möjlighet att investera i omfattande internt referensmaterial, både språkligt och ämnesspecifikt sådant.

Vi har många allmänna ordböcker och specialordböcker i både elektroniskt format och pappersformat som alla interna översättare har tillgång till. Kunderna ska alltid känna att de kan fråga vilket specifikt referensmaterial vi har använt för en viss översättning.

Tack vare att STP har bedrivit sin verksamhet ända sedan 1995 och redan tidigt började investera i teknik har alla våra interna översättare i dag tillgång till serverbaserade översättningsminnen med flera miljoner ord som vi själva har översatt eller som kommer från offentligt tillgängliga referenskällor som Europeiska unionen, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Microsoft. För språkkombinationen engelska–svenska har vi en bra bit över 80 miljoner ord av sådant innehåll i dessa serveröversättningsminnen. Det är naturligtvis en viktig terminologisk inspirationskälla för våra interna översättare.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.