Översättning till engelska

Engelska

Language Combinations

STP:s arbete till engelska hanteras av våra interna språkmedarbetare och projektledare med engelska som modersmål. Tillsammans har de akademiska studier och yrkesmässig kompetens i och erfarenhet av följande källspråk: danska, franska, isländska, italienska, nederländska, norska, ryska, spanska och svenska.

Vårt arbete till engelska sker främst från de nordiska språken och från franska och tyska, även om vi under 2013 sammanlagt översatte över 9 miljoner ord till engelska, från fler än 30 källspråk. Vi översätter dessutom regelbundet från de övriga källspråk som anges nedan, men i mindre volymer. De frilansöversättare som vi samarbetar med täcker in de större världsspråken och även många mindre språk.

 • Arabiska
 • Bosniska
 • Bulgariska
 • Danska
 • Estniska
 • Farsi
 • Finska
 • Franska
 • Hebreiska
 • Isländska
 • Italienska
 • Japanska
 • Kinesiska (förenklad och traditionell)
 • Koreanska
 • Lettiska
 • Litauiska
 • Nederländska
 • Norska
 • Polska
 • Portugisiska
 • Slovenska
 • Spanska
 • Svenska
 • Thai
 • Tjeckiska
 • Turkiska
 • Tyska
 • Ungerska

Listan är inte komplett. Kontakta oss gärna angående andra källspråk.

About the language

Se även Wikipedia-artikeln om engelska.

Engelska är ett av de mest utbredda och talade språken i världen. Dess historia sträcker sig tillbaka till 400-talet då de tre folkstammarna angler, saxare och jutar korsade Nordsjön från det som i dag är Danmark och Nordtyskland.

I dag finns det otaliga större och mindre varieteter av engelska. De största skillnaderna beror på var språket talas, vilket avspeglas på ordförråd, grammatik, idiomatiska uttryck, dialekter osv. Huvudvarieteterna är amerikansk engelska, brittisk engelska, australisk/nyzeeländsk engelska, kanadensisk engelska, karibisk engelska och sydafrikansk engelska. STP översätter främst till brittisk engelska och i mindre utsträckning till amerikansk engelska

Style guide

STP har egna, omfattande språkliga riktlinjer för brittisk engelska som alla våra översättare strävar efter att följa i sitt arbete, såvida det inte finns kund- eller projektspecifika riktlinjer som har företräde.

Language assets

Eftersom vi specialiserar oss på ett utvalt antal språk har vi råd och möjlighet att investera i omfattande internt referensmaterial, både språkligt och ämnesspecifikt sådant.

Vi har många allmänna ordböcker och specialordböcker i både elektroniskt format och pappersformat som alla interna översättare har tillgång till. Kunderna ska alltid känna att de kan fråga vilket specifikt referensmaterial vi har använt för en viss översättning.

Tack vare att STP har bedrivit sin verksamhet ända sedan 1995 och redan tidigt började investera i teknik har alla våra interna översättare i dag tillgång till serverbaserade översättningsminnen med flera miljoner ord som vi själva har översatt eller som kommer från offentligt tillgängliga referenskällor som Europeiska unionen, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Microsoft. För språkkombinationerna danska–engelska, norska–engelska och svenska–engelska har vi 30–40 miljoner ord av sådant innehåll i dessa serveröversättningsminnen. Volymerna är något lägre men fortfarande omfattande för andra källspråk. Dessa serverminnen är naturligtvis en viktig källa till terminologisk inspiration för våra interna översättare.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.