Norsk översättning

Norska

Language Combinations

STP översätter till norska främst från engelska och i mindre utsträckning från tyska, franska och de andra nordiska språken:

  • Översättning från engelska till norska
  • Översättning från danska till norska
  • Översättning från franska till norska
  • Översättning från tyska till norska
  • Översättning från svenska till norska

Vill du ha offert på våra norska översättningstjänster? Det går snabbt och smidigt att fylla i vårt kontaktformulär..

About the language

Se även Wikipedia-artikeln om norska.

Norska (norsk) är ett nordgermanskt språk som främst talas i Norge, där det är officiellt språk. Det finns två officiella norska skriftspråk: bokmål och nynorsk.

Merparten av STP:s översättningar till norska sker till bokmål.

Bokmål är det dagliga skriftspråket för omkring 86–90 % av norrmännen, medan 10–12 % använder nynorsk. De flesta talade dialekter ligger dock närmare nynorsk. Det norska tv-bolaget NRK sänder på både bokmål och nynorsk och alla myndigheter måste kunna använda båda skriftspråken. Bokmål används i 92 % av alla skriftliga publikationer och nynorsk i 8 % (2000).

Det norska alfabetet har 29 bokstäver precis som det svenska. Den enda skillnaden är att de tre sista bokstäverna är æ, ø och å, i nämnd ordning.

Norskt bokmål och danska är mycket lika, men det finns vissa skillnader. Skriftspråken är vanligtvis ömsesidigt förståeliga. De största skillnaderna återfinns i uttalet och i ljudsystemet i stort. Sidorna på norska på den här webbplatsen är skrivna på bokmål.

Style guide

STP har egna, omfattande språkliga riktlinjer för norska som alla våra översättare strävar efter att följa i sitt arbete, såvida det inte finns kund- eller projektspecifika riktlinjer som har företräde.

Language assets

Eftersom vi specialiserar oss på ett utvalt antal språk har vi råd och möjlighet att investera i omfattande internt referensmaterial, både språkligt och ämnesspecifikt sådant.

Vi har många allmänna ordböcker och specialordböcker i både elektroniskt format och pappersformat som alla interna översättare har tillgång till. Kunderna ska alltid känna att de kan fråga vilket specifikt referensmaterial vi har använt för en viss översättning.

Tack vare att STP har bedrivit sin verksamhet ända sedan 1995 och redan tidigt började investera i teknik har alla våra interna översättare i dag tillgång till serverbaserade översättningsminnen med flera miljoner ord som vi själva har översatt eller som kommer från andra offentligt tillgängliga referenskällor som Europeiska unionen, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Microsoft. För språkkombinationen engelska–norska har vi en bra bit över 40 miljoner ord av sådant innehåll i dessa serveröversättningsminnen. Det är naturligtvis en viktig terminologisk inspirationskälla för våra interna översättare.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.