Isländsk översättning

Isländska

Language Combinations

Isländska är det enda av de nordiska språken som vi inte översätter till internt. Det är det senaste tillskottet i vår språkportfölj och vi förlitar oss för närvarande på externa samarbetspartner för isländska språkuppdrag.

Engelska är det klart vanligaste källspråket, men vi kan även översätta från andra källspråk:

  • Översättning från engelska till isländska
  • Översättning från danska till isländska
  • Översättning från tyska till isländska
  • Översättning från svenska till isländska

Vill du ha offert på våra finska översättningstjänster? Det går snabbt och smidigt att fylla i vårt kontaktformulär.

About the language

Se även Wikipedia-artikeln om isländska.

Isländska är ett västnordiskt språk i den germanska språkgruppen bland de indoeuropeiska språken. Det är huvudspråket för största delen (97 %) av Islands befolkning på omkring 320 000 personer.

Det isländska alfabetet är ett latinskt alfabet med 32 bokstäver:
A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V X Y Ý Þ Æ Ö

Accenterna över vokalerna anger varken betoning eller längd som i många andra språk. Vokalerna med accent betecknar i stället andra fonem än motsvarigheterna utan accent.

Isländskan är närmast besläktad med färöiska, norska, danska och svenska, men har bevarat fler böjningar från sin föregångare fornisländskan.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.