Finsk översättning

Finska

Language Combinations

STP översätter till finska främst från engelska och i mindre utsträckning från tyska, franska och de andra nordiska språken:

  • Översättning från engelska till finska
  • Översättning från franska till finska
  • Översättning från tyska till finska
  • Översättning från svenska till finska

(Norska och danska till finska via engelska)

Vill du ha offert på våra finska översättningstjänster? Det går snabbt och smidigt att fylla i vårt kontaktformulär.

About the language

Se även Wikipedia-artikeln om finska.

Finska (suomi eller suomen kieli) är det språk som talas av majoriteten av Finlands befolkning. Det är ett av Finlands två officiella språk (det andra är svenska) och ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Finska tillhör den baltisk-finska undergruppen till de finsk-ugriska språken, som i sin tur tillhör de uraliska språken.

I den baltisk-finska undergruppen ingår även estniska och andra minoritetsspråk som talas i området runt Östersjön. Det finska alfabetet är ett latinskt alfabet som är mycket likt det svenska. Det har officiellt 28 bokstäver:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

Dessutom brukar W anges efter V, även om det i praktiken bara är en variant av V. Precis som i svenskan är å, ä och ö egna bokstäver och kommer sist i alfabetet.

En finsk text har alltid mycket färre ord än motsvarande text på engelska. Anledningen till det är att finskan har femton kasus och ett omfattande system av possessivsuffix, infinitiv, partiklar och enklitiska (vidhängande) partiklar. Det innebär att avancerade idéer kan uttryckas med några få, långa och morfologiskt komplexa ord.

Detta är också orsaken till att samma ord kan förekomma i många olika former i en finsk text – alla substantiv, pronomen, adjektiv och räkneord har femton kasusböjningar. Finskan saknar prepositioner och artiklar.

Style guide

STP har egna, omfattande språkliga riktlinjer för finska som alla våra översättare strävar efter att följa i sitt arbete, såvida det inte finns kund- eller projektspecifika riktlinjer som har företräde.

Language assets

Eftersom STP har bedrivit sin verksamhet ända sedan 1995 och redan tidigt började investera i teknik har alla våra interna översättare i dag tillgång till serverbaserade översättningsminnen med flera miljoner ord som vi själva har översatt eller som kommer från offentligt tillgängliga referenskällor som Europeiska unionen, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Microsoft. För språkkombinationen engelska–finska har vi en bra bit över 40 miljoner ord av sådant innehåll i dessa serveröversättningsminnen. Det är naturligtvis en viktig terminologisk inspirationskälla för våra interna översättare.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.