Dansk översättning

Danska

Language Combinations

STP översätter till danska främst från engelska och i mindre utsträckning från tyska, franska och de andra nordiska språken:

  • Översättning från engelska till danska
  • Översättning från tyska till danska
  • Översättning från norska till danska
  • Översättning från svenska till danska
  • Översättning från franska till danska

Vill du ha offert på våra danska översättningstjänster? Det går snabbt och smidigt att fylla i vårt kontaktformulär.

About the language

Se även Wikipedia-artikeln om danska.

Danska (dansk) är ett nordgermanskt eller nordiskt språk. Det talas av omkring 6 miljoner människor, främst i Danmark. Språket talas även av cirka 50 000 danskar i den norra delen av Schleswig-Holstein i Tyskland, där det har status som minoritetsspråk. Danska har även officiell status tillsammans med färöiskan på Färöarna, och är ett obligatoriskt skolämne på Färöarna, Grönland och Island.

Dagens danska alfabet är samma som det svenska, förutom att de tre sista bokstäverna i stället är æ, ø och å, i nämnd ordning. När dessa tecken inte är tillgängliga (t.ex. i webbadresser) ersätts de med ae (Æ, æ), oe eller o (Ø, ø) respektive aa (Å, å).

Style guide

STP har egna, omfattande språkliga riktlinjer för danska som alla våra översättare strävar efter att följa i sitt arbete, såvida det inte finns kund- eller projektspecifika riktlinjer som har företräde.

Language assets

Eftersom vi specialiserar oss på ett utvalt antal språk har vi råd och möjlighet att investera i omfattande internt referensmaterial, både språkligt och ämnesspecifikt sådant.

Vi har många allmänna ordböcker och specialordböcker i både elektroniskt format och pappersformat som alla interna översättare har tillgång till. Kunderna ska alltid känna att de kan fråga vilket specifikt referensmaterial vi har använt för en viss översättning.

Eftersom STP har bedrivit sin verksamhet ända sedan 1995 och redan tidigt började investera i teknik har alla våra interna översättare i dag tillgång till serverbaserade översättningsminnen med flera miljoner ord som vi själva har översatt eller som kommer från offentligt tillgängliga referenskällor som Europeiska unionen, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Microsoft.
För språkkombinationen engelska–danska har vi en bra bit över 70 miljoner ord av sådant innehåll i dessa serveröversättningsminnen. Det är naturligtvis en viktig terminologisk inspirationskälla för våra interna översättare.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.