Språk

Omkring 80 % av all text som STP hanterar översätts till de nordiska språken.

Inledning

Vi får ofta frågan varför måltexten på något av de nordiska språken är kortare än den engelska källtexten, varför bruket av bindestreck är annorlunda eller varför ord eller till och med produktnamn böjs. Under de här språklänkarna finns information om våra språk och om vissa vanliga grammatiska regler och interpunktionsregler.

Texter på de nordiska språken har vanligtvis färre ord än sina engelska motsvarigheter. Detta beror främst på användningen av sammansättningar samt i finskans fall på att det är ett syntetiskt snarare än analytiskt språk. Vi beräknar vanligtvis att en dansk, norsk eller svensk text har 10–20 % färre ord än motsvarande text på engelska, och att en finsk text har hela 40–50 % färre ord än den engelska motsvarigheten.

Översättning till de nordiska språken

Översättning till engelska

english

Översättning till andra språk

STP hjälper gärna andra översättningsföretag med översättningar från engelska till andra målspråk vid behov. Skicka din förfrågan via e-post.

Ämnesområden och dokumenttyper

STP översätter regelbundet texter inom en rad olika ämnesområden, varav ett antal anges nedan. I stora drag arbetar vi främst med översättningar inom områdena teknik, fordonsteknik, finans, juridik, handel, medicin, it/konsumentelektronik, turism och resor. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vilken erfarenhet vi har av översättningar inom ett visst område.

Affärsverksamhet, arkitektur, bioteknik, bokföring, bygg och anläggning, datornätverk, e-handel, elektroteknik, energi, EU, e-utbildning, finans, fordonsteknik, försvar, försäkring, gruvdrift, handel och transport, hushållsvaror, hälsa och säkerhet, informations- och söktjänster, jordbruk, juridik, järnväg, kemi, kommunikation, konstruktion, konsumentelektronik, kontorsutrustning, kosmetika, kraftproduktion, livsmedel, logistik, luftfart, maskinteknik, medicin, miljö, musikinstrument, möbler, offentliga myndigheter och politik, olja och gas, personalresurser, programvara, skogsbruk, sociala nätverk, sport och fritid, turism och resor, underhållningsbranschen, undervisning och utbildning.

Texterna som vi översätter används för en rad olika syften, består av många olika dokumenttyper och publiceras på ett antal olika sätt. Det här är några av de dokument- och innehållstyper som vi arbetar mest med:

Affärssystem (ERP), aktieägarbrev, anbud, användarhandböcker, avtal, bildspel, broschyrer, bruksanvisningar, certifikat, dokument med basfakta för investerare, etiketter, etiska regler, e-utbildningsmaterial, frågeformulär, fullständiga prospekt, förenklade prospekt, förpackningar, försäkringsbrev, grafik/multimedia, handböcker till medicintekniska produkter, häften, instruktioner, juridiska avtal, kliniska prövningar, lagstiftning, licensavtal, marknadsförings- och reklammaterial, mötesprotokoll, nyhetsbrev, onlinehjälp, patent, pressmeddelanden, produktresuméer, programvarugränssnitt, rapporter, rättegångsprotokoll, rättstvister, säkerhetsdatablad, säkerhetsmeddelanden till marknaden, tekniska manualer, textsträngar och textlistor, undersökningar, utbildningsmaterial, verkstadshandböcker, webbplatser, årsredovisningar.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.