Priser

Vårt mål är att erbjuda en oslagbar balans mellan kvalitet och prisvärdhet som är skräddarsydd för andra översättningsföretag.

img_prices

Våra priser kan kanske inte mäta sig med de allra billigaste översättarnas, men de är inte heller högre än de priser som många duktiga och etablerade frilansare tar ut. Detta i kombination med vårt team med erfarna och serviceinriktade projektledare och våra goda tekniska kunskaper gör att vi kan tillföra mervärde till nästan alla översättningsprojekt. Våra priser är förmodligen mest kostnadseffektiva för projekt till flera språk och för regelbundna, upprepade beställningar, eftersom vi då ofta kan erbjuda en mindre rabatt på standardpriserna tack vare de kostnadsbesparingar som uppnås genom samordnad projektledning och optimal användning av översättningsverktyg.

Det finns två typer av uppenbara besparingar som våra kunder kan göra:

  • Vid köp av flera målspråk kan de spara administrationstid.
  • Vid köp av både översättning och kontrolläsning kan de spara administrationstid och minska den sammanlagda projektkostnaden.

Kontakta oss via e-post om du vill ha en fullständig prislista i EUR, GBP eller USD. Priserna för texter med de nordiska språken som källspråk är något högre än priserna för engelska källtexter. Detta är för att kompensera för det faktum att texter på ett nordiskt språk vanligtvis är kortare än motsvarande engelska text på grund av språkens olika strukturer. Vi beräknar vanligtvis att en dansk, norsk eller svensk text har 10–20 % färre ord än motsvarande text på engelska, medan en finsk text har hela 40–50 % färre ord.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.