Specialutvecklade lösningar och anpassad integrering

Vid sidan av hanteringen av de vanligaste filformaten har vi tagit fram och integrerat ett antal verktyg och lösningar för våra interna arbetsflöden, till exempel för ovanliga filformat och funktioner som filformatskonvertering, kontroll av teknisk intakthet, textparsning, kontroll av termkonsekvens samt dokumentförberedelse. Dessutom utvecklar vi och bistår med goda råd om andra skräddarsydda tekniska lösningar för specifika kundbehov.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.