Projektledningsdatabas

Den första versionen av STP:s projektledningsdatabas såg dagens ljus 2002.

I början av 2014 uppgraderades den till version 5 efter flera års mödosam ombyggnad och utvidgning. Projektledningsdatabasen är nu ett mycket omfattande system som kan mäta sig med de mest fullfjädrade kommersiella programvarorna av samma typ.

Den rymmer varenda detalj om våra projekt, kunder och översättare. Många administrationsuppgifter och kommunikationsrutiner är automatiserade, såsom extranätsåtkomsten för externa leverantörer.

Vi håller på att länka den till flera externa system för att möjliggöra automatiskt utbyte av projektdata, däribland vår största kunds egna system, samt program för e-post och internredovisning.

Företaget styrs i praktiken helt och hållet genom projektledningsdatabasen, som även innehåller viktiga ekonomi- och resultatrapporteringsfunktioner.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.