Trados 2007/Studio 2014

Trados 2007/Studio 2014

STP:s grundare Jesper Sandberg började arbeta med Trados-version 1 för DOS i början på 1990-talet, och var bland de första översättarna i Storbritannien som köpte den första versionen för Microsoft Windows 1996. Sedan dess har Trados-produkterna varit ett stående inslag i STP:s arbetsflöden. Många av STP:s översättare och projektledare har under årens lopp blivit avancerade användare av Trados 2007, Trados TM Server 2006 och olika versioner av SDL Trados Studio. STP har skapat många anpassade lösningar för att optimera användningen av Trados, bland annat kvalitets- och konsekvenskontroller samt funktioner för Excel-integrering innan det stöddes i Trados.

Sedan 2012 har vi gradvis fasat ut användningen av Trados 2007 där det har varit möjligt. Vi får dock fortfarande många uppdrag i äldre Trados-format och stöder förstås kunder som föredrar att fortsätta med de versionerna. Vi har även en handfull licenser till den senaste versionen av SDL Trados Studio och alla våra översättare kan arbeta i detta program. I dag använder vi så långt det går ett indirekt arbetsflöde som gör att vi kan hantera nästan alla Trados-projekt i memoQ. Naturligtvis sker det så att det inte inverkar på det faktiska översättningsarbetet. Resultatet blir lika bra som om originalverktyget hade använts (och i många fall bättre), och innan vi levererar filerna tillbaka till kunden kontrollerar vi alltid att de är tekniskt intakta till 100 %.

Certifiering av användare

Förutom att de allra flesta av våra interna översättare och frilansöversättare har kunskaper i SDL Trados Studio har en handfull interna STP-medarbetare klarat SDL Trados Studio 2014-certifiering.

SDL LSP Partner-programmet

STP är medlem i SDL LSP Partner-programmet, eftersom de olika versionerna av Trados-verktyget fortfarande är de som används mest i branschen och vi vill stödja kunder som föredrar att använda dessa.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.