Kilgray memoQ

Kilgray memoQ

Efter att ha använt en rad olika översättningsverktyg sedan mitten på 1990-talet, främst Trados-produkterna, beslöt STP i början av 2012 att satsa på en ny långsiktig strategi och införa Kilgray memoQ som främsta översättningsverktyg i hela företaget. Vår memoQ-server körs internt och vi har närmare 100 licenser för projektledare och översättare. De flesta frilansare som regelbundet översätter åt oss har även skaffat egna memoQ-licenser.

Ett av huvudmålen har varit att undvika att interna översättare måste arbeta i ett dussin olika översättningsverktyg beroende på vilket verktyg kunderna använder. Om översättarna kan fokusera på ett enda verktyg blir de skickliga på att använda det och ökar därmed sin effektivitet och produktivitet, samtidigt som risken för tekniska fel minskar.

Det här är några av anledningarna till att vi valde memoQ:

Det har utmärkta funktioner för projektledning, översättning och kontrolläsning och är enligt vår mening ett av de kraftfullaste översättningsverktygen på marknaden.

Det är också ett av de snabbaste översättningsverktyg som vi har arbetat med.

Stödet för filformat från andra översättningsverktyg är bättre än hos konkurrerande produkter.

Kilgray utvecklar ständigt programmet och ger ofta ut uppdaterade versioner med nya och optimerade funktioner.

Snabb teknisk support av hög kvalitet.

memoQ har redan branschledande stöd för både ursprungliga och mellanliggande filformat från många andra översättningsverktyg, och STP har utnyttjat detta och kompletterat det med egna lösningar för att säkerställa stabila arbetsflöden, både före och efter konvertering, för filformaten från de flesta andra översättningsverktyg som våra kunder använder.

Utbildning och certifiering av användare

STP har tagit fram ett omfattande internt utbildningsmaterial för memoQ som kompletterar Kilgrays material. Bland annat har vi en utförlig wiki på intranätet och ett dussin videoinspelade webbseminarier.

Flera av våra översättare och projektledare har klarat Kilgrays officiella memoQ-användarcertifiering och fortsätter ständigt att utveckla sina färdigheter i och kunskaper om verktyget.

Growing Together

STP är medlem i Kilgrays partnerprogram Kilgray Growing Together och får många fördelar av detta. Vi känner att vi i grund och botten delar Kilgrays yrkes- och affärsmässiga värderingar och filosofi, och som Growing Together-partner kan vi utveckla en nära relation både till Kilgray och till andra företag som också är Growing Together-medlemmar.

memoQfest

I maj varje år anordnar Kilgray sin internationella användarkonferens memoQfest i Budapest. Detta är ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig att utnyttja memoQ-produkternas fulla potential och knyta kontakt med andra kunniga och entusiastiska memoQ-användare. Flera STP-medarbetare brukar i regel delta i detta trevliga arrangemang i den vackra staden Budapest.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.