Andra översättningsverktyg

Andra översättningsverktyg

Andra översättningsverktyg som vi använder i olika utsträckning är:

SDL Passolo

Alchemy Catalyst

Idiom Workbench

Lionbridge Workspace

Wordfast Professional

MultiTrans Prism

XTM

Memsource

Transit

T-Stream

OmegaT

Multilizer

Swordfish

Transifex

Smartling

stp

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.