Produktivitetsprogram för översättning

För STP har det alltid varit viktigt att investera i programvaruteknik och utnyttja den maximalt. Det illustreras tydligt av det faktum att vi regelbundet använder fler än 15 olika översättningsverktyg, både kommersiella och egenutvecklade sådana. Eftersom vi främst arbetar åt andra översättningsföretag, som i sin tur använder en rad olika verktyg, är det nödvändigt att vi håller oss ajour med all teknik.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.