Kommunikation

Förutom Microsoft Exchange för e-post använder vi även Skype, Skype för företag, Appear In, Voipfone, GoToWebinar och Yammer för våra många kommunikationsbehov.

Alla medarbetare som arbetar från andra platser än huvudkontoret i Whiteley gör det via en Windows Remote Desktop Protocol-anslutning till virtuella datorer på våra kraftfulla servrar. Det ger dem säker och obegränsad åtkomst till alla våra LAN-resurser.

På kontoren i Whiteley och Stockholm har vi en fast fiberoptisk anslutning på 100 Mbit/s, medan kontoret i London har en lokal Ethernet-anslutning på 10 Mbit/s.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.