Yrkesmässig ansvarsförsäkring

STP har en företagsansvarsförsäkring upp till ett värde av 250 000 GBP per krav som omfattar skydd mot ansvarsexponering i USA. Vi gör alltid vårt yttersta på både det mänskliga och tekniska planet för att leverera ett arbete som uppfyller eller överträffar kundens kvalitetsförväntningar. Det går dock aldrig att helt och hållet utesluta alla risker för mänskliga fel eller brister i rutiner och tekniska processer, och därför ser vi det som etiskt riktigt att som företag ha en försäkring. Vi har haft försäkringen sedan 1995 men har aldrig behövt ställa något försäkringskrav.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.