Villkor

Villkor

STP har samarbetat med leverantörer av språktjänster över hela världen i många år och ingått hundratals leverantörsavtal, servicenivåavtal och sekretessavtal med dessa. I de fall STP inte har ingått något specifikt avtal med en viss kund gäller våra egna villkor. Klicka här om du vill öppna våra villkor på en ny flik (endast på engelska).

Villkor för användning av webbplatsen

Välkommen till vår webbplats! Om du fortsätter att surfa på och använda den här webbplatsen samtycker du till att följa och bindas av användarvillkoren nedan, som tillsammans med vår sekretesspolicy styr förhållandet mellan Sandberg Translation Partners och dig när det gäller den här webbplatsen.

Med ”Sandberg Translation Partners”, ”STP”, ”oss” och ”vi” avses webbplatsens ägare, med säte på Fleming Court, Leigh Road, Eastleigh, Southampton SO50 9PD, England. Med ”du” avses den som använder eller tittar på vår webbplats.

Följande användarvillkor gäller för användningen av den här webbplatsen:

  • Innehållet på sidorna på den här webbplatsen är endast för allmän information och användning. Det kan ändras utan föregående meddelande.
  • Varken vi eller någon tredje part tillhandahåller några garantier vad gäller korrektheten, punktligheten, prestandan, fullständigheten eller lämpligheten hos informationen och materialet som finns eller erbjuds på den här webbplatsen för något särskilt syfte. Du bekräftar att du är medveten om att sådan information och sådant material kan innehålla fel, och vi friskriver oss från ansvar för sådana felaktigheter så långt lagen medger.
  • Din användning av information eller material på den här webbplatsen sker helt på egen risk, och vi ska inte hållas ansvariga. Det är ditt ansvar att säkerställa att produkter, tjänster eller uppgifter som är tillgängliga via den här webbplatsen uppfyller dina specifika krav.
  • Den här webbplatsen innehåller material som ägs av oss eller som vi har licens för. Det här materialet omfattar, men begränsas inte till, designen, layouten, stilen, utseendet och grafiken. Återgivning är förbjuden annat än i enlighet med upphovsrättsmeddelandet, som är en del av dessa villkor.
  • Alla varumärken som återges på den här webbplatsen och som inte tillhör eller är licensierade till den som driver webbplatsen erkänns på webbplatsen.
  • Obehörig användning av den här webbplatsen kan leda till skadeståndskrav och/eller vara brottsligt.
  • På den här webbplatsen finns även länkar till andra webbplatser. De här länkarna tillhandahålls för din bekvämlighet i syfte att tillhandahålla ytterligare information. Det innebär inte att vi rekommenderar webbplatserna. Vi har inget ansvar för innehållet på de länkade webbplatserna.
  • Din användning av den här webbplatsen och alla tvister som uppstår som följd av sådan användning faller under lagen i England och Wales.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.