Upprättande av ordlistor

Tvåspråkiga, eller till och med enspråkiga, ordlistor är naturligtvis en användbar språklig resurs för både kunden och översättaren.

I vissa fall är de absolut nödvändiga för att översättningen ska kunna utföras korrekt. Om det inte redan finns en ordlista när projektet börjar skapar STP ofta en sådan under projektets gång och överlämnar den gärna till kunden. Om kunden på förhand ber att en ordlista med viktiga termer och vanligt förekommande fraser skapas medan översättningen pågår gör vi även detta. Om en ordlista behöver skapas innan själva översättningsarbetet börjar, till exempel för att säkerställa samordning och konsekvens om uppdraget utförs av flera översättare tillsammans, tar STP betalt för detta.

Med hjälp av vårt primära översättningsverktyg Kilgray memoQ går det snabbt och lätt att skapa en ordlista under översättningsarbetet. Översättaren markerar bara termen i käll- och måltexten och lägger till den i ordlistan med hjälp av en tangentbordskombination. Denna funktion finns inte i alla översättningsverktyg. I de fall vi skapar en ordlista innan översättningen påbörjas använder vi vanligtvis den kraftfulla och användarvänliga funktionen för termextrahering i memoQ. I denna funktion används statistiska metoder för att avgöra termers frekvens och det går att automatiskt utesluta ord som saknar betydelse. En språkmedarbetare går sedan igenom de extraherade termförslagen innan de bekräftas i ordlistan.

Vi kan leverera ordlistor i alla vanliga filformat som våra kunder använder.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.