TEP (Translation-Editing-Proofreading)

Detta uttryck används ofta i den globala översättningsbranschen och i synnerhet av översättningsföretag i USA. Vi anser att STP:s arbetsflöde med översättning + kontrolläsning + färdigställning och den resulterande slutprodukten motsvarar TEP både funktions- och kvalitetsmässigt.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.