Redigering

När vi talar om redigering syftar vi i allmänhet på granskning av en text som en fristående sådan.

Många av STP:s kunder använder dock ordet ”redigering” för att benämna mer eller mindre det som vi på STP kallar “kontrolläsning” i enlighet med terminologin i EN 15038. Om det i kommunikationen med kunden tydligt framgår att det är detta som åsyftas, utför vi ”kontrolläsning” även om kunden kallar det ”redigering” och använder det ordet i sin beställningsbekräftelse. I tveksamma fall försöker vi alltid att reda ut detta innan arbetet påbörjas.

När STP utför ”redigering” i vår användning av begreppet innebär det att texten granskas som en fristående sådan och nödvändiga korrigeringar görs, oavsett om texten är översatt från ett annat språk eller inte. Även om texten är en översättning omfattar vår redigering inte en jämförelse med källtexten.

STP:s redigerare rättar alla eventuella fel som rör stavning, grammatik och interpunktion, kontrollerar textens utseende, exakthet och innehåll samt ser till att den är tydlig och flyter bra. Vid behov görs även förbättringar av stil och idiomatisk kvalitet. Om det ingår i projektanvisningarna kan redigeraren även bedöma textens lämplighet för den avsedda målgruppen, om den verkar vara av passande längd, att den innehåller nödvändiga inledande sidor, bilagor, fotnoter och ordlistor, samt vilka illustrationer som eventuellt bör vara med.

Redigeraren ser till att dokumentets innehåll och uppbyggnad är balanserade och logiska, att rubrikerna är lämpliga och tydliga, att meningar och stycken är av passande längd samt att stavning, stil och utseende är enhetliga.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.