Projektledning

Nedan ges en kortfattad beskrivning av STP:s arbetsflöde för projektledning.

Projektplanering

Projektledaren överväger vilka resurser som behövs för projektet och fördelar arbetet till den eller de översättare och kontrolläsare som är lämpligast baserat på erfarenhet och tillgänglighet. Projektledaren identifierar också de tekniska resurser som krävs för att projektet ska kunna genomföras och ser till att de finns tillgängliga för översättare och kontrolläsare. Projektledaren skickar sedan en offert till kunden och bekräftar arbetet skriftligt.

Projektutförande

Projektet utförs enligt STP:s interna rutiner och arbetsflöden för projektledning och översättning. Projektledaren registrerar alla relevanta projektuppgifter i vår projektledningsdatabas och håller uppsikt över projektet i varje skede, för att se till att översättningen sker enligt specifikationerna för projektet, levereras i tid och faktureras korrekt.

Prestationsbedömning

Kvaliteten på de översättningar som STP levererar övervakas genom löpande bedömningar, checklistan för kvalitetssäkring som fylls i för varje projekt, en årlig kundundersökning samt analys och rapportering av kundernas återkoppling. Korrigeringsåtgärder vidtas vid behov och kvalitetsledningssystemet ses över årligen, så att vi kan hitta eventuella brister som kan kräva att riktlinjerna ändras.

c1

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.