Översättning

STP är certifierat enligt standarden BS EN 15038 och utför i enlighet med denna översättning som en specialiserad, professionell disciplin.

Vi har inte tillåtelse att citera direkt ur 15038-standarden, så nedanstående text är en omskrivning av det som står i standarden.

Översättaren överför källspråkets innebörd till målspråket för att åstadkomma en text som följer målspråkets regler och överensstämmer med de aktuella projektanvisningarna.

Under processen är översättaren uppmärksam på följande:

  • a) Lämplig terminologi för det aktuella ämnesområdet, eventuell kundspecifik terminologi eller annan tillhandahållen terminologi samt terminologisk konsekvens i översättningen.
  • b) Grammatik inklusive syntax, stavning, interpunktion, typografisk syntax och diakritiska tecken.
  • c) Textbindning och fraseologi.
  • d) Efterlevnad av eventuella språkliga riktlinjer för projektet, inklusive riktlinjer för register och språkvarianter.
  • e) Nationella konventioner och regionala standarder.
  • f) Formatering, dvs. att måldokumentets formatering överensstämmer med källdokumentets.
  • g) Avsedda läsare och översättningens syfte.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.