Mekanisk kvalitetskontroll

STP tror vi på kvalitet vid källan, vilket för oss betyder välutbildade översättare, utbildning och yrkesmässig kompetensutveckling samt beprövade, detaljerade rutiner och optimal användning av arbetsverktygen.

Även om vi gör vårt bästa så kan det naturligtvis smyga sig in fel ibland. Därför utför våra översättare ytterligare kvalitetskontroller i form av mekaniska kontroller som hittar potentiella fel i översättningen som det mänskliga ögat lätt kan missa. Det kan handla om översättningar som saknas, inkonsekvenser eller felaktiga siffror och skiljetecken. Kvalitetskontrollerna omfattar ofta även kontroll av översättningen mot ordlistan eller termbasen för att säkerställa konsekvens.

Mekaniska kvalitetskontroller är ett obligatoriskt steg i STP:s arbetsflöden för översättning och kontrolläsning. De utförs allra sist i översättningsprocessen tillsammans med en sista stavningskontroll innan översättningen levereras till kunden. Många gånger görs dock kvalitetskontroller även i tidigare skeden av översättningen.

De flesta avancerade översättningsverktyg har en inbyggd funktion för kvalitetskontroll. Inställningarna är mycket anpassningsbara och kan ändras beroende på vilka kontroller som krävs och hur projektet är uppbyggt. På STP använder vi vanligtvis våra egna interna inställningar som har anpassats för de nordiska språken och engelska.

Förutom översättningsverktygens egna kvalitetskontrollfunktioner använder vi externa verktyg som är specialutvecklade för ändamålet. Det finns många sådana verktyg på marknaden, men de som vi främst använder på STP är ApSIC Xbench och Yamagata QA Distiller.

STP:s riktlinjer för kvalitetskontroll hittar du här.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.