Korrekturläsning

”Korrekturläsning” definieras i EN 15038 i ordets ursprungliga bemärkelse inom typografi- och tryckeribranschen, dvs. korrektur av dokument före publicering.

Många av STP:s kunder använder ordet ”korrekturläsning” för att benämna mer eller mindre det som vi på STP kallar “kontrolläsning“ i enlighet med terminologin i EN 15038. Om det i kommunikationen med kunden tydligt framgår att det är detta som åsyftas, utför vi ”kontrolläsning” även om kunden kallar det ”korrekturläsning” och använder det ordet i sin beställningsbekräftelse. I tveksamma fall försöker vi alltid att reda ut detta innan arbetet påbörjas.

En del av våra kunder ber oss att utföra korrekturläsning av dokument i ordets ursprungliga betydelse, oavsett om vi har översatt texten eller inte. Vi åtar oss gärna detta arbete, förutsatt att den exakta omfattningen av uppdraget har överenskommits i förväg.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.