Kontroll

I enlighet med ISO 17100-standarden kontrollerar, eller kontrolläser, STP:s språkmedarbetare sitt eget eller andras arbete på följande vis:

När den inledande översättningen är klar kontrollerar översättaren sitt eget arbete för att se till att betydelsen har överförts, att det inte finns några utelämnanden eller fel samt att projektanvisningarna har följts. Nödvändiga ändringar i översättningen görs under kontrollen.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.