Filbehandling

STP:s it-personal och projektledare har mycket goda kunskaper i en rad olika filformat och verktyg, och vi kan därför åta oss uppdrag i praktiskt taget vilket format och vilken programvara som helst.

Oavsett om vi bara behöver följa kundens anvisningar eller ser fördelar i att göra en kritisk utvärdering och eventuellt manipulera med filformat och innehåll, ser vi alltid till att de filer vi levererar tillbaka till kunden är tekniskt intakta till 100 %.

Vi hjälper regelbundet kunder att lösa problem med ovanliga filformat och programversioner som används i översättningsuppdrag, oavsett om det behövs för en inledande offert eller för att se till att textinnehållet behandlas så effektivt som möjligt under översättningsarbetet. Den här typen av utmaningar har minskat de senaste åren tack vare positiva utvecklingar som konvergens mellan tekniska standarder, bättre stöd för olika filformat och kompatibilitet mellan olika program, i synnerhet översättningsverktyg. Många utmaningar återstår emellertid och STP kan alltid analysera och göra en kritisk utvärdering av filformaten och innehållet i ett visst uppdrag, föreslå ändamålsenliga lösningar för kunden och använda sådana lösningar på eget initiativ.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.