Färdigställning

STP arbetar vi med konceptet ”färdigställning” av en översättning.

EN 15038-standarden innehåller ingen tydlig definition eller specifikation av detta steg, men i samband med kontrolläsning står det att kontrolläsarens rekommendationer måste tas i beaktande när nödvändiga korrigeringar görs i översättningen.

På STP inför kontrolläsaren vanligtvis ändringarna i översättningsfilen under själva kontrolläsningen. Färdigställningen består i att den ursprungliga översättaren sedan går igenom och överväger de ändringar som har gjorts i översättningen samt eventuella övriga kommentarer, iakttagelser eller rekommendationer från kontrolläsaren.

Efter att ha gått igenom ändringarna från kontrolläsningen och kontrollerat att de har införts korrekt samt att eventuella kommentarer, iakttagelser eller rekommendationer har beaktats, avslutar färdigställaren med att stavningskontrollera översättningen, utföra eventuella andra mekaniska kvalitetskontroller och sedan rapportera till projektledaren att uppgiften är slutförd.

Ibland slås färdigställningen ihop med kontrolläsningen så att kontrolläsaren fungerar som både kontrolläsare och färdigställare. Det betyder att kontrolläsaren fattar de slutliga besluten om saker som normalt skulle ha rapporterats till översättaren i form av kommentarer, iakttagelser och rekommendationer.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.