Kvalitetsledningssystem

STP:s kvalitetsledningssystem är vägledande i vår verksamhet och utgör det skrivna regelverk som vår certifiering enligt den internationella standarden ISO 17100 är baserad på.

Kvalitetsledningssystemet omfattar dokumenterade rutiner för planering, genomförande och övervakning av översättningsprojekt samt detaljerade urvalsprocesser för projektledare och översättare. Vi delar gärna dessa resurser med alla STP:s intressenter. Klicka här om du vill se innehållsförteckningen till dokumentationen för kvalitetsledningssystemet. Det går också bra att begära ett komplett exemplar av dokumentationen om du vill se våra rutiner i sin helhet.

toc2

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.