ISO 17100

Den internationella standarden ISO 17100 behandlar de rutiner, resurser och andra aspekter som krävs för att leverera översättningstjänster av hög kvalitet.

ISO 17100

I början av 2016 certifierades STP enligt den internationella standarden ISO 17100, vilken till stor del bygger på den europeiska standarden EN 15038 som vi sedan tidigare uppfyllde.

ISO 17100 fastställer de krav på rutiner, resurser och andra aspekter som är nödvändiga för att en leverantör av översättningstjänster (LÖV) ska kunna tillhandahålla tjänster av hög kvalitet.

ISO 17100 behandlar rutiner och arbetsflöden för projektledning, rutiner för översättning och kontrolläsning, kommunikation och avtal mellan kund och LÖV samt hantering av material och information. Standarden ställer även krav på yrkeskunskap, kvalifikationer och yrkesmässig kompetensutveckling hos översättare, kontrolläsare och projektledare.

Vårt interna kvalitetsledningssystem ligger till grund för vårt arbete. Det vägleder oss i vår dagliga verksamhet och utgör det skrivna regelverk som certifieringen baserar sig på.

”ISO 17100-certifieringen är ett utmärkt kvalitetsmärke”, säger Raisa McNab som är kvalitets- och utbildningschef på STP. ”Det visar för våra kunder och leverantörer att STP är en seriös och professionell översättningsbyrå som tar sitt arbete på största allvar och har en stadig grund att stå på med goda rutiner. För våra kunder innebär detta att de kan förlita sig på översättningar av hög kvalitet från oss, och även att vi har lämpliga arbetsflöden och rutiner. Dessutom bekräftar certifieringen att våra projektledare har relevant kompetens och utbildning för att tillhandahålla tjänster av högsta klass.”

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.