Internutbildning

c1

Introduktion

Alla nyanställda på STP får en veckas introduktionsutbildning med information om STP som företag, rutiner och arbetsflöden samt de verktyg som översättare och projektledare använder i sitt dagliga arbete. Nya medarbetare kan få bekanta sig med STP:s arbetsflöden genom övningsprojekt och får även möjlighet att sitta bredvid en mer erfaren kollega för att se hur han eller hon arbetar.

Mycket av introduktionsutbildningen ägnas åt översättningsverktyg och hur de används så bra och effektivt som möjligt. Under utbildningen får ”nykomlingarna” lära sig om bakgrunden till översättningsverktyg, hur den nuvarande situationen ser ut på marknaden för dessa och hur de används praktiskt i en produktionsmiljö med högt tempo. Huvudsyftet med att ha med delen om översättningsverktyg i introduktionsutbildningen är att nyanställda ska förstå dessa verktyg så att de sedan kan gå vidare och bemästra de viktigaste koncepten, resurserna och arbetsflödena i vårt huvudverktyg memoQ. När grunderna finns där är det sedan lätt även för en relativt ny medarbetare att lära sig att använda även andra översättningsverktyg – något som är viktigt att kunna på STP.

c1

Utbildning för översättare

STP:s översättare hanterar översättningsprojekt inom en rad ämnesområden och texttyper. De använder olika översättningsverktyg beroende på projektets typ och kundens önskemål. Internutbildning erbjuds med jämna mellanrum i exempelvis översättning av it-relaterade, ekonomiska och medicinska texter, goda rutiner för arbetsflöden och efterforskningar samt användning av översättnings- och produktivitetsverktyg. Alla utbildningstillfällen spelas in och åtföljs av lättförståeliga anvisningar och riktlinjer som görs tillgängliga för både interna och externa översättare.

Utbildning för projektledare

STP:s utbildning för projektledare fokuserar på effektiv kundservice och optimal användning av översättningsverktyg i förberedelsen av översättningsprojekt, liksom på avancerad problemlösning och felsökning. Projektledarna utbyter kunskaper och färdigheter på sina månatliga möten där fallstudier med utmanande projekt presenteras för kollegorna.

De flesta av STP:s projektledare är utbildade översättare och uppmuntras att inte bara lära sig att använda teknik och produktivitetsverktyg ur ett projektledarperspektiv, utan att även sätta sig in i översättarnas dagliga uppgifter till fullo och stödja dem i dessa.

c1

Utbildning för ledningen

De flesta i STP:s ledning deltar regelbundet i branschevenemang som konferenser, forum och seminarier för att hålla sig ajour med utvecklingen i översättningsbranschen. Vi strävar efter att ha en bra balans av kunskaper i de affärsmässiga, tekniska, marknadsföringsmässiga, personalrelaterade, fackliga, kvalitativa och resultatrelaterade aspekterna av att driva ett översättningsföretag. Vi fördjupar oss i specifika områden som vi finner intressanta och utmanande med hjälp av självstudiematerial på nätet och böcker, och ibland anlitar vi externa konsulter som hjälper till att utvärdera våra kunskaper och vägleda oss. Vi har ett nära samarbete med företagets revisorer och ekonomiska rådgivare för att säkerställa klok och ansvarsfull ekonomisk förvaltning.

c1

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.