Informationshantering

Det finns i dag en risk för att bli överbelastad med information. Samtidigt kan det vara svårt att veta vilken användbar information som finns att tillgå i en viss situation och var man hittar den. På STP arbetar vi för att alla i företaget ska kunna dra nytta av de värdefulla kunskaper och färdigheter som olika medarbetare besitter samt av alla data och uppgifter som företaget har samlat på sig under årens lopp.

”Kunskap är makt” och ”delad kunskap är dubbel kunskap” heter det som bekant. Dock är vi på STP mycket medvetna om att det gäller sekretess och tystnadsplikt för en stor del av den information som vi mottar. Vi tar mycket allvarligt på vårt sekretessåtagande och är alltid villiga att skriva under ett sekretessavtal när kunden ber om detta.

Kundmaterial

Allt kundmaterial hanteras konfidentiellt och arkiveras i STP:s välstrukturerade servermappar. Alla projektuppgifter registreras i vår projektledningsdatabas. Under projektets varaktighet mottar kunden en projektoffert samt e-postmeddelanden med beställnings- och leveransbekräftelser som anger projektets omfattning, kostnad och leveransuppgifter.

c1

Intranät

Genom STP:s intranät har alla medarbetare enkel åtkomst till information om en rad olika ämnen som är relevanta för det dagliga arbetet. Några exempel visas på följande skärmbilder.

c1
c1

Våra interna översättare hittar i sitt arbete hela tiden nya länkar till användbara terminologikällor och annan översättningsrelaterad information och dessa länkar sparas på vårt intranät. När nya länkar har lagts till meddelas alla översättare om detta. Vi har för närvarande över 500 sådana referenskällor inom många vanliga och även vissa ovanligare fackområden. Tonvikten ligger på engelska och de nordiska språken, men även andra språk finns representerade. Vi delar gärna dessa resurser med andra översättare. Klicka här om du vill öppna en lista med våra språklänkar på en ny flik.

Wiki

STP har flera interna wikier och de viktigaste anges här. De ger våra medarbetare tillgång till en stor mängd värdefull, sökbar information som är nyckelordsindexerad.

Intern it-information för STP

Riktlinjer och vanliga frågor om projektledning

Specifika kundanvisningar

Tips och utbildning om memoQ

Maskinöversättning och redigering av maskinöversatt text

Branschnyheter från premiumversionen av Jost Zetzsches Tool Box Journal, som arkiveras i en indexerad och sökbar databas.

c1

Specifika kundanvisningar

Detaljerade uppgifter om våra kunders arbetsflöden, verktyg, önskemål och referensmaterial finns lagrade i våra dokument och wikier med specifika kundanvisningar. Dessa uppdateras regelbundet och STP:s projektledare använder dem för att kunna ge bästa möjliga service utifrån de önskemål och förväntningar som våra kunder, och i förlängningen deras kunder, har.

c1

Vanliga frågor om verktyg

Vi har samlat på oss hundratals tips, tricks och felsökningsanvisningar för olika program, med tyngdpunkt på Trados 2007-funktioner och lösning av Trados-problem. Vi har också en rad praktiska tips om Microsoft Word och Excel, Adobe Acrobat och andra program. I dessa vanliga frågor om verktyg presenteras användbara funktioner och lösningar på problem som översättare ofta ställs inför. Klicka här om du vill öppna STP:s vanliga frågor om verktyg på en ny flik.

c1

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.